Červenec 2006

Psychofyzická polarita barev

31. července 2006 v 18:31 | já
Barvy lze rozdělit vždy do dvou skupin podle vymezených psychologických vlastností jejich působení. Některé tyto vlastnosti jsou objektivní, ale jiné (a ty převažují) jsou zcela subjektivní. Takže v jejich určení se lidé liší nejen v závislosti na barevné citlivosti svého zraku, ale i díky své osobnosti a náladovému prožitku. Z hlediska psychofyzické polarity rozlišujeme barvy doplňkové, syté a bledé, světlé a tmavé, pastelové a ostré, teplé a studené, klidné a vzrušivé.

Doplňkové

Doplňkové barvy jsou k sobě protikladné. Toto protikladné působení má zcela psychologické a estetické efekty. Základními doplňkovými barvami jsou červená - zelená, modrá - oranžová a žlutá - fialová.

Syté a bledé

Přidáváním sytosti nabírá barva na živosti. Příliš vystupňovaná sytost působí vzrušivě až neklidně. Snižováním sytosti se výraz barvy zklidňuje a to buď směrem k jasnosti, nebo kalnosti. Kalné odstíny působí ponuře a šeře, jasnější naopak vyvolávají pocit lehkosti.

Světlé a tmavé

Nejsvětlejší ze všech barevných tónů je žlutá, nejtmavší modrá. Každý z tónů může mít své vlastní světlejší a tmavší odstíny.Světlejší barvy působí radostněji, jsou lehčí a jemnější, tmavé barvy jsou těžší a vážnější.

Pastelové a ostré

Pastelové barvy působí velmi příjemně a spíše zklidňují, jsou jemné neostrých odstínů. Tvrdé neboli ostré barvy jsou sytější a mají vzrušivý účinek. Na měkkost má také vliv matnost povrchu barevných ploch.

Teplé a studené

Barvy umístěné v barevném kruhu poblíž žluté jsou spojeny s pocitem světla a tepla. Naopak studené barvy soustředěné kolem modré nabývají na výraznosti i za menších intenzit osvětlení. Do vědomí vstupují jako zastřené, neurčité a zdánlivé. Kromě chladu jsou schopny vyvolávat dojem záhadnosti, neskutečnosti a vzdálenosti. Teplé barvy vyvolávají dojem skutečného a určitého.

Klidné a vzrušivé

Odstíny zelené působí klidně a vyrovnaně. Protikladem k nim je barva červená. Na rozmezí klidu a vzrušivosti jsou umístěny barvy žluté a modré. Fialově modrá tíhne spíše ke vzrušivosti, ale tyrkysová ke klidu. Totéž platí například o oranžově žluté a zeleně žluté.

Symbolika barev

31. července 2006 v 18:27 | já
Symboličnost a expresivita barev se v průběhu věků mění,jak od kultury ke kultuře,tak indivinduálně a psychologicky.například v orientu je bíla barvou smutku.pro Evropany modrá vždy symbolem víry,zatímco pro Číňany znakem nesmrtelnosti.Zelená,dnes znýámá jako symbol naděje a přátelstvý, zatím co ve středověku byla symbolem lásky.Islám povýšil zelenou barvu na barvu slavnostní.
Barvy jsou nositeli psychyckých vztahů a hodnot,jsou psychyckými prožitky,a tím se dotýkají našeho osudu.Vypovídají o tom,jaci jsme ve svém nitru.Barvy jsou vybrace kmitajících ve vysokým frekvencích,takže nesjsme schopni je postřehnout.Frekvencí svých vybrací na nás mají mocný vliv,nezávisle na tom,jestli o tom víme nebo ne.
Bílá barva
Je výrazem čistoty a pořádku,symbolizuje počátek bytí,světlo.Tato barva je slavnostě radostná a povzbudivá.Bílá je měsíčním světlem,mlékem,perlami,ale zároveň prachem,nicotou a kostmi.Zosobňuje světlo samo a objevuje o stvoření světa."Vaše bohatsví není z tohot světa."
Černá barva
Je výrazem smutku,nicotny a prázdna,sambolizuje konec,uzavřenost,zastavení,tmu a smrt.Černá je slavnostně vášnivá a tlumivá.Lesk jí dodává určitou eleganci.Je to barva tajemstvý.Mluví o ženském lůně a živoucím chaosu počatku.Představuje původní,bohatý a nevyčerpatelný zdroj energie."Oceňuje absolutnost,která odolává každému srovnání."
Šedá barva
Vyjadřuje klid,neutralitu a neangažovanost.Může tvoří ideální ideální pozadí ostatní barvy.Představuje rovnováhu protikladů černé a bílé.Co se tíče emocí,představuje šedá nedostatek citů."Rádi se držíte zpátky."
Hnědá barva
Připomíná plodnou půdu sklizených polí, připravených pro setbu. Jako ztlumená tmavá červená vyjadřuje stav pasivního přijímání. Může symbolizovat pocit povinnosti, ale častěji znamená zemitost, přirozenost a bezpečí. Vyzařuje z ní důvěrnost a prostota. "Rádi zůstáváte věrni osvědčenému a spolehlivému. Vaším pozorovacím talentem včasně odhalíte, kde je potřeba pomoci."
Žlutá barva
Má v sobě optimismus, duševnost, zjemnění mentality a zmírňuje silnou únavu očí. Bývá výrazem vzrušení, veselí a radosti, snad proto, že symbolizuje slunce, jas a rozum. Pokud žlutou využijeme jako zlatou, bude symbolizovat bohatství, nádheru, úctu a důstojnost. Zlato žlutá představuje nejmocnější světlo, proto bývá využívána jako symbol nadsmyslového světa.
Žlutá se stala symbolem schopnosti vidět či porozumět a také schopnosti intuice, inspirace a samostatnosti. "Dar pozorování o vás vypovídá jako o jednom z všestranných zajímavých současníků. Jste otevřeni novému."
Oranžová barva
Vyvolává vědomou vůli , posiluje tělesné i duševní funkce, pomáhá při psychických těžkostech. Je výrazem energie, tepla a přátelství. Je spjata se vzrušením. Jde o barvu veselí, ale i vzdoru. Dodává pocit tepla, spokojenosti a pohody, neboť představuje odstín sytějšího plamene ohně a slabší záři zapadajícího slunce. Může představovat aktivní úsilí, silný smysl pro identitu a zdravé prosazování. "Čehokoli se chopíte, uděláte s vášní, obětavostí a velkým nasazením. To umí ocenit každý, kdo se s vámi setká."
Červená barva
Aktivuje vůli, dodává energii a víru ve své schopnosti. Označuje život, sílu, dynamiku, čilost, je výrazem podnikavosti, žádostivosti a tvořivého úsilí. Samozřejmě je symbolem ohně a krve, boje a revoluce. Často vyjadřuje i vášeň a náruživost, lásku a půvab. Ve středověku označovala také zákona a spravedlnost. Je důležitou barvou pro léčení nemocných. Ukazuje oddanost životu, vůli přežít a přijmutí svého těla. "Jste právě v nejlepší formě, uprostřed plné činorodosti a vyrovnaní sami se sebou. Vlastní útočiště je pro rozvoj vaší osobnosti zvláště důležité."
Purpurová barva
Působí důstojně a slavnostně. Vyvolává pocit odstupu při zachování emocionálního kontaktu. Symbolizuje nádheru, moc, dospělý věk a bohatství. Dříve často poukazovala na nejvyšší pravdu, úřad či zákon. Purpurová bývá označována za symbol buddhistického Lotosu s tisíci květy, což značí harmonii. Přináší oduševnění, posiluje vznešené ideály a zesiluje meditaci. "Patříte do společnosti největších géniů a přirozených talentů, ale také tuláků a kejklířů. Život je pro vás magií."
Fialová barva
Směšuje v sobě protiklad a napětí červené a modré, dynamiku a statečnost, laskavé oddání, z části také vyjadřuje tajemství, mystiku a snad i dramatičnost. Jde o splynutí energie červené a jasu a klidu modré. Symbolizuje povýšenost, důstojnost, mystickou tajemnost a utlumenou vášeň. Výborně může vyjádřit i skrytou touhu nebo citlivost. Znamená proces osobnostního růstu a živou představivost, která může být užitečná pro tvořivé úsilí. "Platíte spíše za uzavřeného člověka. Nedržte se ale příliš zpátky, protože svět vaši meditativní sílu potřebuje!"
Modrá a indigo barva
Vyjadřuje klid, jas, mír a pasivitu, touhu i věrnost, jemné city, soustředěnost a oddanou spokojenost. Připomíná nebe, nekonečnost, nedosažitelnost, hlubokou víru a vědomé smíření se světem. Léčí se s ní nemoci krku, protože odpovídá krční čakře, a má výrazné relaxační účinky na mozek. Tmavá indigová modř odhaluje probuzení intuice, dosažení moudrosti a rozvíjení hlubší a smysluplnější filozofie v životě. Ovlivňuje fyzické i duševní vidění, čich a sluch. Očišťuje mysl, odstraňuje komplexy, obavy a psychické poruchy. Symbolizuje sílu a praktičnost. "Umíte snít, ale pravidla a platné normy jsou pro vás důležité. Zároveň jste spolehlivým a věrným partnerem."
Tyrysová barva
Je výrazem klidu, ale klidu chladného, necitlivého. Je symbolem nehybnosti, krystalu, vody a ledu. Vytváří dojem hloubky, protože ustupuje do pozadí. Po staletí tyrkys přináší užitek v léčitelství. "Jste zajímaví a vnímaví, často však reagujete teprve, když jsou veškeré důsledky dobře rozváženy."
Zelená barva
Vyvolává klid a pohodu, vyjadřuje životodárnou energii přírody, a proto je pokládána také za barvu jistoty a růstu. Symbolizuje naději, přátelství, mládí a přírodu, bezpečí a jistotu. Může působit teple i chladně. Je tichá, vyrovnaná, ochraňující a hrdá. Poukazuje na princip přirozeného, zdravého růstu a schopnost vyživovat rostoucí věci. Jde o symbol matky přírody samotné. "Podobně jako u vašeho vzoru matky přírody se u vás jedná o to, nechat věci růst a vyvíjet se."

Co říkají barvy?

31. července 2006 v 17:49 | já
Úvod:
Barva je důležitým nástrojem v harmonii přírody,v "koncertu lidského bytí".Pokud je v souladu barva,tvar a prostor,posiťujeme to jako příjemné.Protože orientální tanec je založen na pocitu libosti(jak ze strany tanečnic tak ze strany publika),nabízím vám stručnou teroii barev,jejich vnímání a působení.Tato krátká,přehledná příručka by vám mohla pomoci při výběru orientálních šátků nebo volbě barev kostýmu.
Otom jak na nás barvy působí,rozhoduje především symbolika barev a psychofyzická polarita.
Každý člověk je bytostný jedinec a nosí tak v sobě vlastní spektrum.Měli bychom dávat přednost oblečení v barvách,které se nám líbí,které vyjadřují naší osobnost a bytí.
Zcela podvědomě,instinktivně a intuintivně si vybíráme odpovídající oblečení.S barvami je to podobně jako s chutí-odráží určitou potřebu živin.které tělo právě postrádá.Většina dospělých tento cit z velké části ztratila a odvikla mu.To je ovšem škoda.Tělo si totiž samo -podobně jako u potravy-dokáže říci,co potřebuje v rámci barev,do nichž se oblékneme a kterými se obklopíme.

Příběh I.

22. července 2006 v 17:15 | Kája
No fajn zase stávat,bože to mně jednou zabije…Ve škole mně nic moc nečeká.Nanejvejš nějaký uhádaný,namyšlený pipky.Vyhrabu se z postele a jdu se namalovat..Černý linky,make-up,no řasenka,lesk a jsem hotova.Natáhnu si džíny a svý milovaný skejt triko.A jdu,cestou potkám drbny z naší ulice zase mně drbou a to jen proto že se baví s cikánkou.Konečně se doplazím do školy.Řeknu některým pipkám ahoj a zasedám.Dneska nemám fakt na nic náladu navíc kamo není ve škole je středa máme tělák takže nedošla.
Už slyším tu krávu za mnou jak vykládá jak si na poslední pařbě zatrsala a kolik kluků se kolem ní točilo…Koho to sakra zajímá?Netrvá dlouho a už si mně zase bere do huby.Slyším:,,Klára??Prosím tě,ten skřítek??Vždyť nemá vkus se na ni podívejte.Pořád má skejt kalhoty a k tomu černý trika.Dneska má aspoň trochu normal kalhoty.Je fakt hadrník to nemaj na lepší hadry??Co pak neví co teď letí??Vůbec nejde s modou.!!!´´ZAbiju ji napadne mně,mám v ruce kružítko to by nebyl problem..Ale ne ovládnu se a otočím se na ni.Ona mi řekne tím svý rádoby milím hlase:,,Ty seš tady??Jsem si tě nevšimla!TY seš tak malá..´´Tak to podělala vstanu a vlepím jí takovou facku že se jí málem otočila hlava.Si myslí co princezna…Že bude každého urážet když jí nezobe z ruky.?
Hned začala prskat co si to dovoluju že JÁ na ni šahat nebudu, tak jsem se jí zeptala kdo mi v tom zabrání a střihla jsem jí další,pak jsem jí pekně seřvala.Všichni okolo čuměly.TA fiflena už se chystala něco říct ale vešel učitel s nějakýma dvouma týpkama.Moc jsem si je neprohlížela.Ale podle letmího pohledu žádní hnusáci.Moc jsem jim nevěnovala pozornost byla malinká šance že bych se jim mohla zalíbit…Nikdo nemá o mně zájem nejsem totiž bloncka s dlouhejma nohama ale malá zrzka…Je to obvyklí žádnej kolik mně nechce,není kdo s kým bych si mohla pokecat.Ve třídě my říkaj Ice Queen.Mají pro mě i další přezdívky ty jsou tak hnusný že je radši neposlouchám.Učitel už s nima došel k tabuli.A už je představuje.Bill a Tom Kaulitzovi…TY jména my něco říkaj…Přijely z Německa….Německa???A sakra to začíná být podezřelí…..To snad ne…..Má nej oblíbenější kapela???Ne blbost…Ale přece jen..I kdyby tak je to fuk tady je nikdo nezná kromě mně..Jejich CD poslouchám pořád i ve škole…No učitel je vyzval aby si našli místo….Fiflena už se natřásá…Smůla krávo oba s tebou sedět nebudou a upřímně doufám že si k tobě nesedne ani jeden!!!!!!!!!!!No počkat ten blonďák jde…..Ne dobrý nejde k ní ale..!!!!!!!!!!!Bože on jde ke mně???,,Můžu si sednout´´????,,COOOO???Ehm… no jo.´´A nahodím usměv…Učitel začal kecat.Jako obvykle jsem vytáhla discmena a svůj sešit kam si píšu texty…Nevšímala jsem si svýho souseda..Nejednou my cosi funí na ruku podívám se a trochu se leknu strhnu si sluchátka z uší a soused my podáva ruku.,,Tom´´. ,,Klára´´.,,Ty ses lekla?Tak to sorry.´´,,Jo lekla nejsem zvyklá když my někdo funí na ruku.´´usměju se,,Sorry já jen …Díval jsem se co píšeš.Ty píšeš texty??,,No ehm..(zavírám ten sešit)no jo..´´,,Uka´´.,,Ne fakt ne´´podíval se na mně psíma očima…,,Snad jindy´´Usměju se.Dodám si odvahu a zeptám na otázku co mně hodně dlouho pálí na jazyku.,,Hm..Můžu se na něco zeptat??´´,,Jo klidně´´.,,Noo nehraješ náhodou ve skupině Tokio Hotel??Jestli ne tak sorry za tu debilní otázku.´´Zalije mně ruměnec a sklopím hlavu.Když ji zvednu tak vidím jak na mně valí svý krásný hnědý ..Cože???On má hnědý oči??Srdce mi bije na poplach.Miluju hnědý oči..Zalije mně ruměnec.Pořád valí svý krásný oči a povídá:,,Jo hraju.Odkud nás znáš??´´,,Miluju vaši hudbu(rozjedu se ani si neuvědomuju co žvaní,jsem z jeho očí totálně pryč!!)ani nevím jak jsem se k vám dostala ale mám vaše cd pořád ho posluchám.Nejvíc se mi líbí jak válíš na kytaru a spoustu dalšího,taky Ratte mich a Schwarz od tebe a další písničky..Odjakživa jsem chtěla hrát na kytaru ale Mutti mi ji nechtěla koupit….Na jednou si uvědomím co žváním…Zalije mně ruměnec.,,Promiň,moc žvaním…..´´,,Prosím tě vždyť je to milí.´´On řekl že je to milý není zfetovanej??Přemýšlím nad tím když slyším svý jméno…Cože??Učitel!!Bože.,,Kláro ukaž mi ten sešit co máš na lavici…´´To snad ne.Vím odkud vítr vane Fiflena nepřežila že Tom sedí se mnou.Jdu teda se svýma textama za učitelem..,,Co to je??´´Zeptá se mně.Neodpovím.To se radši zabiju než abych před celou třídou přiznala že jsou to texty a mezitím graffity.Najednou slyším…,,To je moje pane učiteli.´´Tom..Učitel pozvedne oči a řekne:,,No dobrá,byl jsem informován o vaší mimoškolní aktivitě.To bylo naposledy pane Kaulitzi.Omlouvá vás to že jste nový!!´´Vděčně se na Toma podívám ,to už Tom přebírá můj sešit a odcházíme do lavic.Dosedli jsme a tak žádám Toma o navrácení a moc mu děkuju..Tom se ale šibalsky usměje a povídá my:,,Nedám,ledaže se mnou půjdeš odpoledne ven třeba na zmrzlinu a ukážeš my město…S nelibostí souhlasím.Natahuju se pro sešit ten ale mizí v Tomově brašně.,,To je pojistka že dojdeš´´povídá když začnu trochu nadávat a usměje se.Trochu zrudnu a mlčím.
Konečně je poledne.Celej den byl Tom se mnou.Dokonce odpálkoval Fiflenu.Došla za náma o velký přestávce a povídá:,,Tome pojď si přesednout za mnou přece tady nebudeš s takovejma šrednejma nickami.´´To myslela mně.Bylo mně trapně že mně shazuje před Tomem ale nedala jsem se a hned jsem na ni vyjela ať drží zobák jestli nechce dostat přes tu její nevymáchanou hubu že teď to nebudou dvě facky ale rovnou jí do toho její obličejíčku vrazím pěst a to nezakryje sebelepším make-upem!!!!!Tom se smál a když jsem skončila řek jí že nechce,že se právě šerednej nickám jako je ona vyhýbá!!A že se rád obklopuje hezkejma holkama.Fiflena odplula dost nasraná.Tom hvízdl a řekl že jsem jí to pěkně nandala.Zrudla jsem a povídám mu:,,Nemusíš být se mnou celej den jestli nechceš,ukážu ti klidně nějaký lepší a hezčí holky..´´,,A proč bysto dělala??´´,,No říkals teďka že se rád obklopuješ hezkejma holkama.´´,,Blázínku.(usměje se)Vždyť ty si hezká…´´Zase zrudnu.,,Prosím tě nemusíš lhát.Jestli fakt nechceš se mnou být tak dobře.Jsem si zvykla..Nemám kamoše víš a občas se bavím s naší romskou spolužačkou ale jinak jsem bez přátel…´´,,O to větší důvod abys šla se mnou ven.´´Takhle proběhla přestávka…..
Jsem doma celou cestu jsem přemýšlela o Tomovi…Dokonce jsme si vyměnily čísla…Tom se mně moc líbí ale radši si dám majzla co kdyby to na mně jen zkoušel z nudy??Dumám na tím když pípá mobil….Tom:Kde te mam vyzvednout??Rychle datluju nazpět:Kde bydlis.Odesláno.Píííííp.Tom:Na Uzke.Odepisuju:Tak na rohu jsem tam za 5 minut.Na nic nečekám a jdu,jsem tam dřív a jsem pěkně nervní chci nazpátek svůj milovanej sešit!!!!!!!Najednou vidím Toma ale BEZ SEŠITU!!!!!Pokouší se o mně infarkt.Došel ke mně,hned se ho ptám na sešit.Řekl že ho nechal doma že se pak pro něj staví aby my ho dal.Uleví se mi.,,Tak kam půjdem??´´Ptám se.,,No myslel jsem…kam chceš ty??Chtěl jsem něco najít ale nějak jsem se v mapě nevyznal´´Přiznává a trochu zrudnul.Usměju se.,,Tak já tě vezmu na svý nejoblíbenější místo..A když se ti to tam nebude líbit,tak půjdem jinam,jo??,,Jasně´´.Vyrazíme a začnem si vykládat až dojdem do skate parku.Tom se zastaví a začne valit oči….,,To je tvé nej místo??´´,,Jo,nelíbí se ti co tak půjde klidně jinam´´.Nečekal jsem že se mu bude líbit..Otáčím se že půjdem chytne mně ale za ruku,projel mi tělem blesk..,,Kam jdeš mně se tady náramně líbí!!!!´´,,Jo??´´Ožiju….,,Jo´´Zase se usměje.Jdem si sednout na lavičku.Sedne si vedle mě dost natěsno.Chvilka trapného ticha..Prolomí to Tom.Začíná se mně vyptávat jestli s někým chodím a tak dále prej ať mu o sobě něco řeknu..No tak trochu zrudnu.,,Ne nemám kluka,jestli sis nevšim nejsem bloncka s dlouhejma nohama a výstavní postavou.Ale tak nějak jsem se stím smířila.Když mám trable nebo tak,tak se z toho vypíšu napíšu text a hned mi je líp.´´,,Aha,a co máš nejraději, jaký máš sny…..´´,,To jsou docela otázky na tělo….Chtěla bych se naučit skejtovat.A hrát na kytaru.Dokonce jsem chtěla být herečka(začínám zase žvanit…)ale mamka..No nemáme moc peněz takže my nemohla zaplatit hereckej kurs.Mým snem je být slavná no nejde my moc o slávu ale o to lidi bavit taky se trochu předsvést… No ale až udělám základku tak budu děla kadeřnici.Budu dělat dredy atd.(Tom se usměje)Víš že se k tomu vracím ale musím přiznat že jste jako vaše kapela pro mě vzor.Jste o něco starší něž já a kam jste to dotáhli…Tobě je 16 že??,,No.´´,,No ehm… můžu se na něco zeptat??´´,,Ptej se na co chceš´´,,Proč sis sedl ke mně???Bylo plno volnech míst…´´,,Líbíš se my..´´,,Co??Jestli je to for tak je pěkně blbej.Já jsem už v hodně klukách spletla a nehodlám to zase riskovat.Takže jestli si děláš srandu nebo krátíš dlouho chvíly tak tos narazil.´´,,Já to myslím vážně..!´´,,Podívám se mu do očí a cosi my říká že nelže´´,,Tak to dokaž´´ ,,A jak??´´,,Newím´´,,Já vím´´.Tom mně popadne za ruku a kam si mně táhne…,,Kam jdeme???´´,,Ke mně´´.Dál se neptám.
Tom odemyká byt a já se zarazím…,,Co je???Neboj´´.Vydí můj vyděšenej pohled chytne my ruku a vede mně dovnitř.,,Bille??Bille!!No zdar brácha.,,Ahoj Kláro´´.H??On mně zná jménem??,,Jak víš jak se jmenuju???´´ptám se Billa.,,Tom je z tebe hotovej pořád nad tebou slintal a nawíc jsme spolužáci ne??´´Podívám se na Toma je rudej jak rak.,,Seš blbej brách´´sykne.,,Promiň brácha,cos potřeboval??´´,,Četl sis ty texty???,,Jo a od koho jsou??Snad ne od tebe??,,Ne od Kláry´´,,COžéééé??Ode mně???To si děláte srandu´´,,Ne neděláme,a co brácha dobrý??´´,,Bezvadný!!!Jsem si právě myslel že jsou od tebe a moc se mně to nezdálo že bys ty to napsal!!´´,,Ti dík brácha za důvěru!!!´´,,Moment cos řek o těch textech??,,Že jsou bezvadný!´´,,Fakt si to myslíš??´´Zářím stěstím!!!Popadnu Toma a políbím ho..Ani jsem si neuvědomila co dělám…,,Promiň´´řeknu ale Tom se vůbec nezlobí spíš naopak.,,Tak co dobrej důkaz?A to není vše ty texty uveřejníme a všem řeknem že jsou od tebe!!!!!´´,,No..teda…newím co říct je toho na mně moc..´´,,Není to pořádnej důkaz že tě miluju???A navíc teď zavolám našemu manažerovi.´´Než stačím cokoliv říct volá.Mluví německy takže moc nerozumím.,,Manažer sem dojede zítra.Takže se těš´´(Zase se usměje).H…Tak to je trochu moc na jeden den…
Jdu domů a Tom mně doprovází.Jsem u dvěří bytu.Nikdo není doma…Pozvu Toma dovnitř……Dost to zavání já vím…Sednem si v kuchyni,z ledničky vytáhnu dva Red Bully.Zase si vykládáme a tak nějak se k sobě přibližujem nenápadně.Tom se na to přisouvání vykašlal stoupl si a šel ke mně.Než bych řekla popel líbáme se……Tom chce jít dál ale já ne,tak ho vyprovodím a slíbím mu že se jednou dočká.Usmál se a šel.
Pííííííííp bože kolik je????7h???7hodin???????????????,Pane bože!!Kterej debil otravuje??Ehm…Tom…Sorry za toho debila Tome,pomyslím si…,,Za 10 minut na rohu´´.,,Jasně lásko´´.Vyletím z postele jak střela.Rychle nahodím linky,make-up,řasenku,černý triko,rifle,učešu se a valím jak blesk abych to stihla!!Už tam stojí,já jsem uhnaná jak blbec.,,Ahoj broučku…..Tys teďka stávala co????Tak sorry .Ale dojel manažer´´A vlepí my uplně sladkou pusu.Manažer??Co???Jo.Už vím….MANAŽER!!!!PANE BOŽE,PANE BOŽE!!!Začnu jančit.Ale jen v duchu.Ale nervozní jsem hafo moc!!!Ale jakmile spatřím manažera spadne to ze mě.Pozdravíme se a hned na mně začne chrlit něco německy,bezradně se podívám na Toma….Pochopí a začne překládat…Jestli si Tom nedělá srandu tak my manažer nabízí místo tanečnice a zpěvačky v NĚMECKU!!!Tak to si musím domluvit s mamkou.
Letím domů.Mutti je u stolu jí.Jdu k ní a ukážu ji smlouvu.Vejrá na to půl století a pak řekne:,,A ty chceš???´´Co je to za debilní otázku???Jasně že jo!!!,,Jo chci´´.,,Tak fajn.TY bys stejně jela i kdybych ti to zatrhla.´´Jsem šťastná jako blecha.Vrhám se do pokoje a balím si.Odjíždím sice až v sobotu ale to newa.
SOOBBBBBBOOTTTTTTÁÁÁÁÁÁ!HHHHHHHHHHHHHHHHhuráááááááááááááááááááá!Mám s Tomíkem sraz na rohu ulice rozhodl se odjet se mnou.Nečekaný záležitosti.Ze školy jsem uvolněna…Tak vzhůru ke štěstí.
Pokráčko nevím kdy bude Kájina hodně lítá venku

Udělej si sám/a

22. července 2006 v 15:51 | já |  Spřátelené Blogísky a jiné adresy
tady je pár odkázků,kde si můžete udělat vlastní nápisi:
Tak at se vám daří čauky Alex

Moje výroba

22. července 2006 v 15:46 | já

Meine neu Nachbar II. a III.

22. července 2006 v 15:07 | Kája
,,Fakt???No mně se nesmějou ale tady asi budou co???",,No to jo.Ale je to v pohodě.Jsou to stejně všici zabedněnci.Nemůžeš si s něma normal pokecat.Žvaněj pořád o tom samým.No ale tady je stebou i brácha co??",,Jo.",,Tak to ať se připraví,ty slepice se po něm vrhnout jak po flusu.Takže pokud je na pohodu jako ty.Tak ať se psychicky připraví.No a nechtěl by sis se mnou sednout???Ty budeš stejně myslím chodit do mý třídy.No a tvůj brácha s mou ségrou pokud neva že jsem to tak už naplánovala.Nebo víš co máte dneska čas???Naši nejsou doma tak co udělat takovej seznamovací večírek????V osm???",,Třeba.",,TAk fajn domluveno:-D."Tak konečně jsme ve dvanáctým patře.KAždej vleze do svýho bytu.,,Dvojče..Hej magůrku kde seš??".,,Tady v obýváku.",,Hej neuvěříš kdo se nastěhoval místo toho dědka plesnivího!!",,Že by tvůj náhradní mozek????Ne to byla sranda,tak kdo???",,Tom und Bill.A to bez koz.",,No tě prdel jestli si děláš prdel zabiju tě!!!!!!!!!!!!!",,No tak se můžeš přesvědčit v osm jsou totiž tady.Pozvala jsem je.",,Není to zase jeden z tvých blbejch fórů???",,Ne fakt bez srandy.TAk dělej musíme uklidit.Ty uklidíš já jdu nakoupit.Pak tě namaluju.Papapapapa".Za půl hoďky se vrátím obtěžkaná nákupem.Koupila jsem hafo moc Red Bullů a Coca Col.Dopomůžu ségře s úklidem a jdu ji namalovat.Vše je hotovo.Ještě že naši zase jely na měsíc na chalupu.:-D.
Ccccccccccrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.,,Bože už jsou tady.",,Nejanči ségra!!!"Jdu otevřít.,,Ahoj něco málo jsme donesli.",,Něco málo????TAk to newím....."Nesly plnou igelitku sladkostí a nějakýho alkoholu.,,Sleduju že jste nezaháleli.No my taky,byla jsem nakoupit a donesla jsem dom snad celej obchod,nevím totiž co máte rádi a co ne....."Usměju se.,,Tak pojďte dál.Ségra už je v obývaku.Možná bude trochu čumět jak magor ale nevěřila že fakt dojdete..."Samo že jsem měla pravdu koukala jak tele na nový vrata.
III.část
,,Ahoj.",,Aho-j,kluci.":-D,,No tak to je Barča.",,Bill.",,Tom.",,Myslím že jste se ani představovat nemuseli:-D:-D.TAk si sedněte:-).Co budem dělat???Co tak kouknout na film???já jsem pro něco tajemnýho co vy???,,Já jsem pro komedii.",,Tak tebe jsem se ségra více méně neptala..",,Já jsem taky pro něco tajemnýho.Co ty Tome??",,Já spíš pro komedii."TAk to jsem si mohla myslet Tom mou ségru nespustil z očí.No dobře jsem odvedla svou práci:-Dnebýt mně ještě teď by vypadala jak ropucha:-D;-D.,,No tak když je to tak,tak mi s Billem jdem ke mně do pokoja a vy se dívejte na co chcete....,,FAjn."odcházíme a slyším:,,TAk tome na co kouknem???"Ségra se rozjíždí:-).,,Sedni si," vybídnu Billa.Hups:-DSedí zrovna vedle plakátu na kterým je on:-DA kousek od něj je plakát kam psali vzkaz Bravákům....:-D Docela k popukání:-D,,Máš to tady hezký.",,Dík to bude asi tím že jsem uklidila.Mamka by měla radost kdyby to tady viděla,pořád se mně ptá jestli nejsem kluk....No kvůli tomu bordelu.:-D(Trochu jsem se začervenala)No a taky tobude tím že to mám ozdobený vašima plakátkama:-).,,Všiml jsem si.Je to divný když tady z toho plakátu civím na sebe....",,NA co kouknem???"Ukazuju kazety...,,No třeba tohle.To je můj nej film.",,Jojo můj taky znám ho nazpaměť."Pouštím video a koukáme se.Když se dodíváme tak chvilku o tom kecáme a jdem do obýváku.Tam ségra s Tomem koukaj na konec nějaký komedie....
Pokráčko příště......

Meine neu Nachbar

22. července 2006 v 14:53 | Kája
No tak se všichni poserte!!!!!!Stejně se kvůli vám nezměním!!!!!!!!!!Taky nikoho neodsuzuju za to že ujíždí na růžovejch minisukních!!!!!!!!!Tak ať mně nechaj bejt!!!!!!!No nic pouštím si do discmena Guano Apes.A dál mně vyučování totálně nezajímá.Že to tu pipku furt baví.Frau TAube ist DEBIL!!!!!Ježiš tak se mně líbí černá.Nechápu co jí vadí na tom že ujíždím na černejch trikách a rozervanejch džínsech!!!!Občas si vezmu rukavičky taky nechápu co jí vadí na mých orámovaných očí.....A zase má rypáky.Všichni ve třídě se mně smějou ale na to házím kakáč.Mám toho dost,co si chu vzít to si vezmu a basta!!!!!!Nebudu se řídit podle ostatních.!!!No hurááá konec Schule.Valím dom.Ále někdo se stěhuje do toho královskýho bytu po tom snobovi.Dědek protivnej.Jednou jsem mu na černo posprejovala dveře.Nemá si ne mně dědek otevírat hubu že jsem ostuda baráku!!A že černou by nejraději zakázal!!!Ještě že vymajznul.Doufám že mý nový sousedi jsou normal!Vlezu do výtahu a chcu zavřít dveře když k výtahu běží týpek s krabicí a křičí ať počkám.Přidržím mu dveře.,,Dík,už jsem myslel že ujedeš.",,No neujela.Vy jste ti co se sem stěhujou???No doufám že jo.Rozhodně budete lepší než ten protivnej dědek.Ale upozorňuju máte černý dveře.Jsem je posprejovala ještě když tady bydlel ten dědek protivnej.Valil do mně že dělám ostudu báráku.Že chodím jak hadrník a že černá by se měla zakázat.Bytostně nesnášel černou tak jsem mu vyzdobila dveře!:-DSorry já mám vychování řeznickýho psa,Klára,",,Bill."Podává ruku,jde to těžko drží tu krabici navíc mu není vidět do obličeje...,,Proč si ji nepoložíš na zem......Myslím jako tu krabici.",,Jo vidíš."Položí ji ale to neměl dělat,uplně se mi na chvilku zastavilo srdce.To je BILL Z TOKIO HOTEL.,,To byl blbej nápad,měl sis tu krabicu nechat před obličejem,úplně se my z tebe zastavilo srdce.V životě by mně nenapadlo že zrovna ty budeš mým sousedem!!!",,Ježiš já se lek že my řekneš že jsem nějaká obluda!",,To ne proč bych to říkla...Ještě my řekni kvůli tomu jak vypadáš a začnu se fakt smát!!!!:-D",,No jo.",,´:-DHahahaha tak to jsme dva ve škole se mně všici smějou a učitelky mně nemůžou vystát za to jak vypadám!!"
Pokračování přístě...Se mi chce už spát!!!!!

Dvojčátka v Praze II.

22. července 2006 v 14:51
No holky dost dobře valí,dohráváme song.Já a Bill se na ně usmějem holky zrudnou asi je to pro ně trapas.....No nic musíme hrát dál..Teď sedí a decentně pohazujou hlavičkama ale moc dlouho to nevydrží.Jakmile začínáme první tóny Schrei už jsou na nohách a to všechny čtyři,ty další dvě jakože hrajou na baskytaru a bubny.....No řekl bych že je todocela náhoda.....:-DPěkný divošky by to mohli celý odehrát za nás:-:-DJešíš málem jsem zapoměl zpívat.....Pořád na ně koukám a přemýšlím že zapomínám co mám dělat.Zrzečka je na nohách a všechny 4 zpívaj se mnou,když najednou se ke mně ta "má" kráska přibližuje dělá jakože džemuje na kytaru,stojí u mně a zpívá se mnou.Jsem z toho docela pav.Když dozpívám tak mi dá pusu pak mi řekne promiň a k mýmu udivu NĚMECKY.Hm začíná to být zajímavý..Ještě dvě písničky a konec konzíku.Odcházíme fanynky řvou a omdlívaj.....Oh je to docela hukotný!!!!Dojdem do šatny osprchujem se rychle protže nás čeká rozhovor.Vysprchovaní jde na ten rozhovor.Když tam dojdem stojej tam ty 4 holky.Všichni se na sebe udiveně podíváme.Ten moderátor začína mluvit s holkama slova se ujme zrzka.HAHAHAHa.Je vtipná hahahahah.Nesměju se nahlas bych asi vypadal jak magor jen se uchichtnu a podívám se na ni je fakt kočka...Teď mluví na nás,brácha převezme slovo.,,No musím říct že jsme dost překvapený,vysmátý a bylo to moc hustý spestření jak se holky odvazovaly.",,Jojo souhlasím s bráchem."A loupnu očima po té kočičce.A te´d jsem zvědavej jak budou reagovat až jim ten moderátor řekne že půjdem na véču jestli chcou....No takovou reagci jsem nečekal.TAk zrzka je fakt živel:-DA hned zpraží moderátora za to že se ptal jestli chcu jít s nama prej:,,To se takj blbě ptáte??JAsně že chcem.O tom ani nedejchejte.",,HAhahahahaha je fakt skvělá.Moderouš se s náma loučí a my jdem.K mému štěstí je zrzečka vedle mně :-D

Dvojčátka v Praze I.

22. července 2006 v 14:49 | Kája
9. května 2006 13:42 | já | Tokio Hotel
Tak už jsme v Praze!!!Ještě nikdy jsme v Česku nebyli.!!!!A mají tady stejný tramvaje ja v Magdeburgu.!!,,Brácha těšíš se???",,Jo".Bill je zase trochu nervózní.Ale zbytečně jsme už u klubu.Když do něj vlezem je to takový nezvyklí.:-DChvilku zkoušíme.Pak řeknem tomu plešounovi ať jdou dovnitř ty 4 co maj V.I.P. lupeny.Už jdou šmírujem s bráchem ze zákulisí.,,No brácha mně se líbí ta zrzka,co ty??",,No mně ta v té sukni.",,Co vy kluci.",,Bille nech se překvapit.",,No fajn ale na vás zbyly ty dvě.",,TAk to nám neva že jo Georgu.",,Jasňačka.",,TAk fajn začnem,jo to sem ti chtěl,Tome budeš zpívat Schwarz,stejně si to nazpíval ty tak těm češkám uděláme radost ne??",,Jo???TAk díkec.":-DTak jo jdu první.Najednou slyším:,,Tom".To byla ta zrzečka,usměju se na ni a ona zrudne.Oh...To jsem nechtěl věnuju se teda dál kytaře.Teď došel Georg,Gusta no a teď brácha.V tu chvíly vylítne ta v tý sukni a podává ruku Billovi a zase maže pryč.Ten je trochu překvapenej.Ale nic začnem.Holky se začínaj odvazovat hlavně ty "naše" dvě holčiny.Jsou to asi ségry jsou totiž dost sehraný.Má zrzka valí na kytaru a asi její ségra zpívá.
Pokračování příště...............................

Náhoda je.......II.

22. července 2006 v 14:48 | Kája
To už je ráno???Včerejšek byl uplně boží...No jo ségra....,,Dvojčátko????Můžu???",,Jo,jsem už vzhůru.Můžeš my říct jakto že jsi včera došla tak pozdě???",,No to ti jdu říct co se my stalo.Víš jak jsem byla na té pařbě???No jak jsem došla opilá,no tak jsem potkala jakýsiho Toma,byl v kapuci a měl brejle.No a já mu pučila mobil ať si zavolá.No a než mi ho stihl vrátit byla jsem v trapu.TAk jsem mu ráno volala,to je jak jsem si pučovala tvůj mobil....No tak jsme se sešli v mým podniku no a z toho Toma se vyklubal a teď se podrž KAULITZ!!!!!!!!!!!A to si nedělám srandu!Byla jsem z toho tak vykolejená že jsem čapla od něj mobil a letěla pryč.Zašla jsem za roh a byla v háji.No a on slyšel co jsem si říkala,no pak jsme se šli projít.,,Aháá.Vidět tě máma!!Asi by z tebe nebyla moc šťastná ale přála by to štěstíčko!",,Dvojče nech toho víš že tohle nemám ráda......Já snesu hodně ale s tímhle jsem se nevyrovnala.Proč myslíš že nejezdím busem????Kvůli mamce.Kdyby jela později mohla ještě žít a nebýt toho že jsem se zaspala byla bych taky mrtvá!!!!!!!!!"Vyhrkli mi slzy.,,No tak Klárko neplakej já to tak nemyslela ani mi to hned nedošlo.Mně taky chybí a ještě jsem se s tím nesrovnala ale musíme žít dál.No tak seš od 10minut starší tak buď silná!!!!",,Jojo.",,A co??Jak je to dál s tím tvým Tomem??",,Ještě není můj a jestli vůbec někdy bude.Ale no on ví že ho miluju, znáš mně já jak jsem trochu napitá tak říkám všechno i to co bych v životě neřekla.Ale Tom to vzal v poho.Jsme dohodnutý na zítřek že se staví,dala jsem mu adresu....",,No to by mně mohl seznámit s Gustem že???":-D,,No uvidíme........Jdu spát,dobrou.",,Dobrou."
,,Co bude na oběd????",,Tvoje nej jídlo,kuřeci řízek na přírodno na tom broskev a sýr + bramborová kaše..",,Jů dík."
Pokráčko zítra........................

Náhoda je......I.

22. července 2006 v 14:46 | Kája
Jdu klikatě ulicema.Jsem napitá,kamarád slavil narozenin.Jak se tak plížím tak vidím borca vkapuci a brejlách.Jdu k němu a podávám mu ruku:,,Klara´´.,,Tom´´.,,Tady v německu je skoro každej Tom co??´´,,Jo,můžu si zavolat??´´.,,Jasně,musíš ten mobil ale najít já jsem napitá takže newím kde je....´´,,Jo jasně´´,,Nejspíš bude v zadní kapsi.´´,,Jo je tam.´´,,No vida.´´Tom teda začne volat,poodstoupí.Mezitím začne z nějakýho okna hrát Tokio Hotel.A schwarz od Tomíka tak začnu zpívat a jako hrát na kytaru,uplně zapomenu na toho maníka co telefunuje s mým mobilem.Když ta písnička skončí tak zařvu:,,Miluju Toma Kaulitze i když on newí že existuju!!!!´´Borec dávno dotelefonovala a čuměla teď na mně jak na blba.,,JSem napitá no,ale stejně by mně zajímalo co dělá teď Tom,beztak paří na diskotéce a holky se kolem něj lepí a Tom si to náramně užívá.Stejně si myslím že Tom moc dobře ví že může mít každou.....Ale stejně je nej na planetě.Hezčí hnědý oči jsem snad neviděla!!!Víš já hnědý oči miluju!!!!A jeho taky i když ani newí že jsem.......No nic jdu dom pa.´´Seberu se a jdu a ani si neuvědomuju že ten borec má můj mobil.Doplazím se dom a jdu si lehnout.Ráno se vzbudím a bolí mně hlava!Hmatám po mobilu a nemám ho!,,Do prdele!!!!!!!!!´´No nic pučím si ségřin mobil a zavolám si.,,Prosím´´.,,No zdar ty máš můj mobil.....Tome??Nutně ho potřebuju.Kde se sejdem???´´,,Nevím´´.,,TAk fajn v mý oblíbený kavárně Hotel za 10 minut,jo Tome??´´.,,Jo´´.TAk fajn jdu se zkůlturnit.
Přišla jsem dřív,Tom tu není a doufám že dojde.Jo už jde zase má kapucu a brýle.Pozdraví se s číšníkem.Trochu se divím.,,Ty to tady znáš???´´,,Jo je to můj nejoblíbenější podnik.´´,,FAkt???TAk tos měl říct hned.´´Tom sundává kapucu a brýle.,,Ježiš KAulitz-Tokio.Hotel-Hudba-kytara-ježíš.´´TAkhle začnu koktat když ho vidím Tom se směje.,,Jojo jsem Kaulitz,vadí??´´,,Co???Ne.Prosím tě co jsem ti včera navykládala já jsem byla napitá tak sorry.´´,,Ne to je dobrý bylas milá.No říkalas jak mně miluješ a že jsem nejspíš namyšlenej ale že ti to newa že mně stejně miluješ.´´,,Pane bože....´´Jsme rudá až na prdeli!!!,,Ehm,tak dáš my ten mobil??´´,,Jo jasný.´´Už ho mám v ruce.,,No ehm...no...tak já půjdu....to je trapas...´´A jsem v trapu zajdu za roh.,,TAk to nemělo bejt....Pane bože,potkám Toma a jsem nažraná jak dobytek začnu mu vykládat kraviny....Ježiší jdu se zabít!!!!!Ježiši vždyť si musí myslet že jsem nějakej vypatlanej magor....To je konec..Už ho v životě nesmím vidět!!!!!Tom na to zapomene a je to........Jdu se zabít!!!!´´,,TAk to nedělej to by byla škoda!´´,,Ježíííššš!!!JSem se lekla.Jak dlouho tady stojíš??A co jsi všechno slyšel???´´,,No.....Slyšel jsem všechno od toho:tak to nemělo bejt po jdu se zabít.Sorry nechtěl jsem posluchat ale...no sorry.´´,,Jo to je dobrý.To snad nějak přežiju.TAkový trapasy....Ach jo.Sorry fakt mně to všechno mrzí.´´Mám slzy na krajíčku....Už mi ukápla slza.,,Nebreč,vždyť je to v poho.Ty děláš jako kdybych byl málem bůh.Pojď projdem se.´´,,TAk jo.´´Začínám být v pohodě....Po hodině procházení si vykládáme jako staří známí.Tom my taky řek že jsem měla pravdu,newěděla jsem s čím.,,No s tím že vím že můžu mít každou holku včera jsem nad tím co jsi my říkala přemýšlel...´´,,No ..hm..newím..co říct.Ale nechtěla jsem tím říct že se namyšlenej nebo tak ale....´´,,Ale byl jsem,ještě že jsem tě potkal,včera jsem se nad vším zamyslel.....´´Courali jsme po městě do večera.Tom mně doprovodil domů.Domluvily jsem se že se zítra staví.Dala jsem mu pusu na tvář a odemykala dveře.
Tak to je hukout!!!!Musím to všechno povědět ségře ale až ráno jsem utahaná.Dobrou noc...usínám a myslím na Toma.

Konzík II.

22. července 2006 v 14:44 | Kája
holky co si dáte????´´,,Já newím něco nám vyberte,že jo holky.´´Sedíme v restauraci a Bill už pročítá jídelní lístek.,,Á už to mám co kdyby jsme si dali rybu???Jíte rybu ne???´´,,Jasně my ryby zbožňujeme.´´,,TAk fajn.´´Usmívá se Bill.Nemůže sundat oči z mým ségry.....Ty bláho tak to je hustý.Ségra taky na něho čumí.....No myslím si že ti dva si budou rozumět.
Po jídle si začnem vykládat.No ze začátku jsem žvanilá já a Bill no a pak ostatní.Nakonec si vykládám s Tomem.Po hodině se rozhodnem platit.Holky samozřejmě nemaj prachy tak vytahuju ty love že to jako za ně zaplatím.To se ale kluci hrnou že to za ně zaplácnou.Neprotestuju.Tom to chce za mně zaplatit.,,Ne,buď to zaplácnu já nebo nic!´´,,No ale borec by měl platit za mařku???A né naopak!´´Směje se u toho.,,No to je možný ale je to trochu stereotypní ne??´´Už jde číšník...,,A nebo víš co??Já zaplatím půlk ty taky,bereš?To je dobrej kompromis.´´,,TAk to beru´´.Tak jsme zaplatily,teď stojíme před restaurací.Já už se loučím.,,Kam jdeš´´?ptá se Tom.,,No do hotelu´´.,,Nikam nechoď jdem ještě zapařit na diskotéku,půjdeš taky ne??Bára mi říkala že seš stará pařmenka.´´Podívám se na Billa usmívá se tím svým plakátovým usměvem....,,Seš blbá ségra.To musíš všechno vyžvanit???´´,,Já za to nemůžu to ze mně vylítlo.A je to stejně pravda!!´´,,Jo to je ale všichni to vědět nemusej.´´,,Nech toho a jdem pařííít.´´¨Tak jsme šli.Pařila jsem jak ďábel,.Tom ze mně byl hotovej.No a ještě další kluci.....No ta ségra to taky rozjíždí se svýma orientálama.Ty umím taky ale kombinuju to..,,Čau kotě nechceš si se mnou trsnout a pak si ke mně sednout.Mám dneska dokonce volnej byt???´´Co je to za slizáka.A co na mně ohrabává??,,To víš že jo přitulím se k němu a dám mu takový kolínko do kulí že spadne na zem.Dám mu ještě pěstí do obličeje.,,Mně ty slizáku nebudeš říkat kotě a nebudeš na mně hrabat jasný????Já se nebudu zahazovat s magorem kterýho přeprala holka.Nawíc jsem tady se svým klukem jestli sis nevšim.,,S tím cucákem??´´řekne ten slizák.Dám mu znova pěstí do ksichtu.,,Mýho Toma urážet nebudeš jasný??To není takovej sráč jak ty!!!Jasný????????????´´,,Jo´´.Zahučí ten týpek.,,No proto teď se omluvíš Tomovi.´´,,Sorry kámo´´řekne a vyflusne krev.Jdu ven před diskotéku.Tom jde za mnou.,,Sorry Tome,ale s takovejma nechci už mít nic společnýho!!!!!´´,,Klárko co se stalo???´´,,Víš bylo mi 13 a pařila jsem na diskotéce když mně jeden 15 letej týpek znásilnil.....Byl uplně stejnej...Jako tam ten....´´Brečím a brečím jak želva...,,Promiň´´.,,To je dobrý.Jsem přece tvůj kluk ne???Sama jsi to říkala takže jsem rád že jsi my to řekla.Ale jinak šla z tebe hrůza...S tebou bych se vydal klidně na konec světa a nebál bych se.´´Usměje se.,,A ty se nebojíš že tě udá????´´,,Ne,přinejhorším řeknu že mně sexuálně obtěžoval.....´´,,Ale on to nepráskne.Za prvé bych mu tu jeho prdel nakopala ještě víc a za druhé myslíš že by šel na policajty s tím že ho zmlátila holka o dvě hlavy menší???!!!Promiň já jsem nechtěla být sprostá....´´,,To je dobrý.´´A políbí mně,jak mně je s ním krásně!!!!Už jdou ostatní.,,Teda Kláro ty seš dost hustá od tebe bych nakládačku nechtěl dostat.!´´říká Bill,teď si všiml si že jsem brečela.,,Co je???Brácha tys jí něco udělal???Nebo to ten týpek??´´,,Seš blbej brácha????Já bych jí nikdy nic neudělal!!!Vždyť víš že se ke svým holkám se chovám slušně.´´,,Co???......Jóóóóó?????Tak to jo.´´Usměje se.Kluci nás doprovodí do hotelu.Dáme si puse na dobrou noc vyměníme čisla a jdem spát.
,,Ségra já jsem zamilovaná až po uši.Bill je naprosto úžasnej!!!´´,,Jo Tom taky,chodíme spolu.Říkám jí nadšeně.´´,,Ségra co je??Co se stalo na té diskotéce???´´,,Připoměl my toho týpka tenkrát(zase brečím)lísal se na mně a byl slizkej...Tak jsem mu dala přes hubu.´´,,Klárko notak,obejme mně,máš Toma tak na to už nemysly já vím že na to se zapomenout nedá ale zkusto zatlačit co nejhluběji do mozku a nepřemýšlet nad tím.Ty seš moje sluníčko tak se seber.´´,,Jojo.Máš pravdu,utřu slzy,ale co když se mnou bude Tom chtít jít do postele??´´,,Řekla jsi mu to???´´,,Jo.´´,,TAk vidíš on na tebe počká...´´,,Asi máš pravdu.Aůe jestli mu jde jen o to jedno tak ať táhne k čertu!!!!!´´,,Víš co???Pojď spát.´´,,Jo,dobrou.´´
Pokračování příště.....

Konzík I.

22. července 2006 v 14:42 | Kája
Jupíííííííííííííííííííí mám lupeny na konzík Tokio Hotel!!!!Boží!!!!!Půjdu tam se ségrou!!!!!Už se těším až jí řeknu tu novinu.Já to říkala že se vyplátí písnout na t-musik:-DBoučku tě miluju ale až po Tomovi:-DÁÁÁÁÁ už jde...Balu hádej co mám??????,,Novej mozek???Už si ho potřebovala!!!´´,,Seš blbá!!!Ty ho potřebuješ,žádnej nemáš Schwester....Mám.......dva........lupeny.......na......konzík........TOKIO HOTÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉLLLLLLLLLLLLL.!!!!!!!!!Jjjjjoooooooooooooo jedem magůrku na koncert a máme V.I.P lupeny!!!!!!!´´,,Co??Nedělej fóry tohle není prdel.´´,,Nedělám narozdíl od tebe u mně stojí štěstí!!!!´´,,Nech toho!To bylo hnusný,víš že po tom rozchodu jsem v háji.´´,,Sorry ségra.....Znáš mně já to tak nemyslela!!´´,,Jojo.FAkt je teda máš??Uka!´´,,Na´´.,,Ty vole nééééééééé.Jjjjjjjéééééééééééédddddddééééééémmmmmmmmmm!!!!!!!!!Miluju tě!!Ale až po Billovi.:-D´´začnem se řehnit jak dobytci:-D.Konzík je za 14 dnů a nejraději bychom se sbalily a jeli už!!Po škole se hned rozneslo že jedem na TH a že jsme vyhráli lístky v t-musik.....Dobrá půlka lidí na nás závistivě čuměla a kdyby pohledy vraždily byly bychom mrtví hned sekundu po tom se se objevíme v areálu Schule:-).No ale dny letěli a konzík bylu už za 4 dny.Byly jsme sbalený.A vyrazily,v Praze jsme měli zamluvený pokoj.Takže lehárko.Mamka mně dala kázání ať dám na sebe a hlavně ségru pozor přece jen jí je 15 a mně taky 15 jsem ale od 5 minut starší, a že musíme být zodpovědný....No prostě blablablabla děti moje blablablabla.No a koněčně letím pryč protože by nás zdržoval ještě dva roky.Rychle valíme na vlak.A zbytečně 1 hofdina zpoždění....To nás moc ale neštve času máme habaděj..:-)
Konečně sedíme ve vlaku.Skvěle se bavíme.Už mně bolí břicho děláme takovej bordel v tom kupé že se řehní i ta babka co čuměla jako kdyby jsme ji měly vobrat o zuby!!!!!!No cesta uběhla rychle.Konečně jsme v naší cílové stanici PRAHA.Loučíme se s lidma v kupé ti nás ale přemlouvaj ať jedeme dál s nima.Smůla no,máme lepší program!!:-)Vylízám z vlaku a začnu zpívat na celý vlakový nádraží:,,Praho má zlatavá vůbec tě neznám ale jsem ráda že tě mám´´.Se ségrou jsme chytli takovej výtlem že si lidi nejspíš mysleli že jsme pošuci.....Blbě čuměli už když jsem zpívala:-DNo prdel jak prase:-DVylezla jsem teda z vlaku a první co udělám když stojím je že vytasím mapu čímž ucpu vlak protože lidi chtěj vystupovat a stojím přímo před dveřma.Čumím do tý mapy a málem se udusím smíchy nějakej chlapekmi klepe na ramo otočím se a řvu:,, Nech mně bejt ty úhcyle,já mám tátu na píle,vyškupnetě z kooošíle.´´A zdrhám,ségra ze mně úplně vychlámaná!!!!Jo to bude mazec jízda!!
No a co teď???Vytasím zase mapu čučím kam máme jít...Hotel je vedle klubu takžééééééé.Budem tam first.:-DNo pak toho mám plný zuby a jdu za tím chlapem co stojí u toho kolika a seřváváho.....Původně jsem chtěla mluvit na toho chlapa ale nějak jsem si to rozmyslela.Chlap řve na toho kolíka a já se ho ptám kde je ten hotel,jako toho kolika.Začne my to vysvětlovat načež ten chlap začne šílet ještě víc.....Od táhnu toho kolíka stranou a ptám se:,,To je tvůj táta???,,Jo.´´,,A proč na tebe řve???´´,,No to máš fuk.´´,,Jo jasný.´´Jdem zpátky k tomu nervoňovi.Když k němu dojdem začne na MNĚ řvát.TAk se vytočím a řvu prozměnu já na něj.Sklapl a ani neřek popel obrátil se a petal pryč ten kolik my za jeho zády ukázal palec....Prej jsem byla hustá.Když myslí.....Čapla jsem ségru a mazaly do hotelu....Byla jsem z toho chlape pěkně nakrknutá!!!!
Tak už jsme v hotelu na pokoji.Boží máme manželskou postel.Hned na ni gecnem.Chvilku ležím.Pak my na obličeju přestane polštář!!!,,Seš mrtvá ségra.´´Řeknu a mydlím ji polštářem.Pěkně se u toho nařehtáme:-).TAk nějak problbnem další dny před konzíkem...
,,Obludo vstááááveeeeeeejjjjjjjj.´´Řve ta pošahaná ségra.Sejmu ji polštářem.To ji neodradí a řve dál:..Vstáveeeeeeejjjjjjjj.Dneska uvidíme Toma a Billaaaaaaaaaaa!!!!´´Vylezu teda a jdu ze sebe udělat ženskou:-DLinky,make-up,řasenka,učesat,oblíct,a snídaně.Po snídani jsme se vrhli na skříň co si teda jako vezmem.Do oběda jsme přemýšlely,po obědě jsme to měly vymyšlený.Ségru jsem oblíkla do sukně a tílka.TAky ji namaluju a natočím vlasy a je kočena jak sviňa!!!!!!Sebe nafutruju do riflí a černýho tílka za krk,natočím si vlasy a hotovka:-)Ták začínáme,prvně udělám ségru pak sebe.
Hu-ra!!!!Hotova.Zbývá hodina do konzíku.Jdeme teda čekat před klub.Tam ani noha.TAk gecnem na lavku co je vedle vchodu takže nám místo nikdo nevyfoukne a navíc tam nemusíme stát.TAkže bude fresh na konzíku.Chvilku jen tak sedím a pak začnem blbnout.Fans se začínaj slízat tak si stoupnem ke dveřím.Zbývá 10 minut do začátku.Vylízá jakejsi plešatej chlap ze dveří....,,Holky s V.I.P lístkama za mnou..Fans začali křičet co to má jako bejt...Mezi nima se proplítali dvě holky když už stáli u nás podala jsem jim ruka a seznámily jsme se.Zjistily jsem že V.I.P lístky byly jen 4!!!!!Hned jsme se se ségrou ptali po kom valej Peťka po Gustavovi a Hanča po Georgovi....Se ségrou jsme si oddychli.Vešli jsme teda do klubu a ten plešatec nás zavedl na gauč co byl vedle pódia.Začínaly jsme být pěkně nervózní kdyby kluci chtěli tak za náma klidně můžou přijít není tam žádný ZÁBRADLÍ!!!!!No tě prdel to bude jízda.....A už lezou fans....Jojo zase někdo nepřející!!!Kdyby tam seděly jíný místo mně a ségry tak bysme jim to přáli!!!!To už ale začíná konzík.
Tom zařvu na celej klub....Tom to asi slyšel protože se po mně podíval.V tu chvíli jsem si uvědomil že stojím a ukazuju na něj.....Rychle jsem si sedla.Trapas.Tom se usmál a dál se věnoval svý kytaře.Pak dolítl Georg to Hanča byla u vytržení.Teď je tu Gusta Petra nedýchá!!!No a nakonec Bill.Ségra vyletí z gauču a letí k Billovi podámu ruku a letí si sednout.No prostě jsme z nich v tranzu.Prostě MÁÁÁÁZÉÉÉÉÉÉC !!!!!!!!!!!!!Hukóóóóóóóóóót!!!!!!!!!
Začínaj zpívat.Začínám se odvazovat a holky taky to už Bill zpívá Durch den Monsun tak to zpívám nahlas a ani newěnuju ničemu pozornost ségra zpívá se mnou.Já dělám jako že mám kytaru a hraju na ni.(Jako doma to si ségra vezme hřeben a jedem já jsme jako Tom s kytarou a ona Bill.)To už stojíme a já jakože hraju na kytaru a zpívám ségra jak by smet.Tak valíme a ani se nevšimnem že na nás všici čumí!!!Dokonce i Bill s Tomem.Když dozpívaj tak se podívám na publikum a dojde mi že všici celou dobu na nás čuměli.Tom s Billem se na nás usmějou.Sednem si.Zase trapas to už je další!!!!No sedíme a decentně pohazujem hlavou ale dlouho to se ségrou nevydržíme a zase se odvazujem na Schrei a to se přidaj i holky Hanka baskytara a Peťka bubny,zase všici čumí ale my na ně kašlem.A teď Schwarz.A zpívá to výjimečně Tom.Jsem na nohách a holky taky zpívám zum Glück zum Glück.A zase dělám že džemuju na kytraru.To ale neodolám a jdu k Tomovi nikdo my nebrání jít k nim tak jdu.Stojím u Toma a zpívám a ´´hraju´´.Tom dozpívá a já jsem tak šťastná že mu vlepím pusu.Vzápětí hlesnu:,,Verzeit.´´To znamená promiň...A valím si sednout zpívaj ještě dvě písničky.A je konec.Chystáme se odejít to ale dojde ten plešatec.Ajeje jde nás seřvat,pomyslím si.Omyl!!!!Jde nám říct že jdem dělat interview.No jdem ale stejni si myslím že je to blbej vtip.A seřvu toho kdo si z nás tak blbě utahuje!!!!!!!!!!!!!!!!!!!No to ale už vidím Boučka.,,Ahoj holky vy jste vyhráli lupeny u nás tak si uděláme rohovor.Za chvilku dojdou i kluci.´´,,Jací kluci´´,ptám se.,,No Tokio Hotel přece,´´,,Si děláš prdel.´´Sakra to ale ze mně vylítlo neplánovaně.,,Promiňte,´´,,Dobrý´´,usměje se Bouček.Začínám být nervózní a panikařit.Už jdou chytnu se holek,ty vypadaj taky strašně úplně bíli.Tak už tady stojej.,,Začnem.Holky vy jste se dneska dost odvázaly líbil se vám koncert???´´Moje šance blýsknout se v telce!!!,,No to každopádně.Jsme moc ráda že jsme se ségrou a tady holkama(ukážu na Peťu a Hanču,ty na Gustava a Georga čuměj jak na svatý)dostali V.I.P lístky dole bysme neměli prostor se moc odvazovat fans by nás totiž umačkaly.´´Tom se uchichtl.To my dodalo sebevědomí.,,A teď vy kluci co říkáte na holky??Byly 4 V.I.P lístky takže máte pro sebe 4 holky.Co Bille?´´,,No musím říct že jsme dost překvapený,vysmátý a bylo to moc hustý spestření jak se holky odvazovaly.´´,,Jojo.Souhlasím s bráchem.´´Tom po mně loupne okem.,,Děkuju za rozhovor.´´,,Není zač´´.řeknem všechny 4 sborově.,,TAk holky a teď další bonus.:-DChytně te se navzájem.........Můžete jít s klukama na večeří jestli chcete.´´,,Cožéééééééé´´.Vyvalím oči.,,To se tak blbě ptáte????Jasně že chcem.O tom ani nedejchejte!!!!´´,,TAk fajn,nashle.´´Bouček odchází.Nastává chvilka ticha.To mně leze na nervy a tak podávám Tomovi ruku,,Klára.´´,,Tom´´.TAk to udělám u všech a holky taky.,,Tak jdem holky???´´,,Jasně Bille´´ odpovídá ségra.TAk teda jdem.A už jsme se napárovaly sleduju.Jsme jedna řada,kluk holka kluk holka kluk holka kluk holka.Já jsem u Toma.Bára u Billa,Peťka u Gustava,Hanča u Georga.
PPKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ..............

Tokio Hotel und Eidesche II.

22. července 2006 v 14:40 | Kája
Na letišti jsem poprvé tak čumím jako debilka....Už vidím holky ty si vzali věcí jako kdyby se tam stěhovali....,,Ahoj ahoj čau čau,kolik jste si vzali věcí???JSme tam na týden..",,JJ my víme ale přece jen jsme neodolali,vždyť nás znáš....",,A právě proto jsem vám měla rači zabalit já...Konec vykecávání už tu máme letadlo tak postupujte."V letadle to bylo hezký ale dlouhy po půl hodině jsem se začala šíleně nudit.3koda jen že jsme nejeli vlakem to bych tam dělala bordel jak sviňa:-D.Puštím si Guano Apes,RAmmmstein.Linkin Park a nějaký to techno a haus.No pohodička....PAk si nakonec pustím rádio.Tam hrajou nějakej hopec....Taky hezký:-DNo aby řekla pravdu jediný co mně dokáže nasrat je se dostat někam kde není hudba a nebo vybitý baterky v discmanovi.Bez hudby nežiju!!.No konečně dorazíme do německa.TAm na nás čeká chlápek co nás dovede do hotelu.Moc se mi tu líbí je to tu jináčí než u nás takový...Nevím jiný a moc pěkný jsem nadšená a fotím jako bych byla turistka z Asie:-DHolky jsou ze mně na palici jak mně se dostane pod ruku foťák je konec projistotu jsem si vzali 3 digital foťáky a 2 normal.Abych měla moc fotek a vzpomínek:-DTak hotýlek....Vydupala jsem si svůj vlastní pokoj protože se ségrou být nechci .!!Bych ji asi přetrhla a moc bych nevyspala bych s ní furt žvanila.Každopádně si vybalim..Moc toho nemám hadry na koncert a nějakej civil a to je vše + šmínky.Po zabydlení jdu omrknout holky jak jsou na tom.Nic moc tak jim postupně pomáhám.,,JDem na véču mám hlad....A musíme brzo spát zítra je koncert a my musíme taky zkoušet....",,Jo jo to je fakt tak pojďte vy loudalky.FAkt, někdy si fakt myslím že jste ségry Laro a Lucko loudalky,hader máte jak na sibiř......FAkt !":-D:-D,,No tak nebrbly a mazej mám hlad jak kobyla!!!!",,Co se ráda zdobila dodám."Lucka po mně loupne okem....NEmá ráda když do ní tak rejpám:-D
,,Téééda holky jsem se najedla přímo královsky."Usmívá se ségra.,,Já taky ale jdu si už lehnout nebo ráno nevstanu.A vy tři běžte taky jasan???JAsně prcku!"Já věděla že to Lucka řekne ale už mně to neva..Nemůžu za to že se tyčím do 155cm...Mně to neva:-D
Du,du ,du hast mich,du hast mich ........Rammstein??Rozlepím oči a co nevidím ségru.,,Vstávej,tebe taky vzbudit...FAkt ještě že tě znám...",,No jo no,kouknu na budík-čas,se oblíknu namaluju a jdem zkoušet.TEn organizátor by tu měla bejt za chvilku.",,JAsan,řeknu to holkám."Mám uplnou radost z toho jak to mám dobře dohodnutý zatím to nemí chybičku ale ta za chvilku nastane,to znám mám to vžy vše perfekto a pak se to posere ale vždycky to nějak vyřeším...
No jako bych to neříkala.Zloušeli jsme celej den.Parádně my to dnes šlo,nám všem to skvěle šlo,no a zbývala hodina do koncertu,už prej dojeli ty týpci co jim děláme přeskokana,když mně praskne struna.Co teď??Já si náhradní jak naschvál zapoměla v hotelu.Jdu za organizátorem a řeknu mu co se stalo.BYla jsem docela na prášky a přemýšlela kde teď můžu koupit struny.Organizátor byl v pohodě což mně štavalo.,,Běžte pořád rovně a až dojdete ke dveřím na konci zaklapte a zeptej te se na struny.",,JAsan."Jdu a už klepu.Otevře my týpek s orámovanýma očima..,,Co potřebuješ??",,No já tady s kapelou děláme předskokany a mně praskla struna tak mně organizátor poslal sem.",,Aha.TOme to je pro tebe."Pustí mně do vnitř tam jsou další tři kolíci.A ten s těma dredama se zvedl a podává my struny.,,Dík.",,NEmáš zač ale dávej my na ně bacha jo??Jinak jsem Tom,tohle Bill,Georg a Gustav."Představuje ty kolíky.,,Já jsem Klára.VY jste ta skupina který děláme předskokany??",,Jojo.Vy jste z Čech že??",,Jo,znáte Čechy??",,Ani ne.",,No tak my známe Německo dobře.Povinně se o něm učíváme ve škole.",,Aha a kde máš zbytek??",,Mám je zavolat??",,JAsně." přikývne Bill.S Tomem se dobře kecá se musí uznat.LEtím jak splašená pro holky.Holky začínají jásat..To nevím proč ale to je fuk..Už je předtavuju,chvilku kecáme pak ale musíme jít koncert začíná.
Hrajem jako nikdy,lidem se líbíme měly jsem strach že nás vypískaj ale užívali si to a dost se jim líbily i naše český písničky.Zpívali jsem jich pět plus dva přídavky,pak šli na plac kluci.Takovej řev jsem nezažila.FAns omdlívaly řvaly...Skoro jako u Elvise a Brouků.FAkt nekecam.MY jsme se s holka odebraly do šatny a kecaly jsem a vykládaly dojmy z kluků jejich hraní bylo slyšet až k nám do šatny.Válej pěkně to se musí nechat:-DUž jsme si kluky rozdělily ale taky jsem se dohodli že kdyby náhodou mezi náme k něčemu došlo tak se nebudem hádat.A kdyby se nám kolíci pomýchali jako že ti naši vybraní by chtěli jinou nebudem nasraný a nebudem ti řešit,prostě držet při sobě stůj co stůj.
Kluci dohrály a po vysprchování došli k nám do šatny.Kecali jsem věčnost pak nás ale vyhodily tak jsme šli do hotelu.Samo že jsme bydleli ve stejný.S Tomem jsem si báječně rozuměla.
Pokráčko příště.............

Tokio Hotel und Eidesche

22. července 2006 v 14:39 | Kája
No doufam že to holky překvapí a potěší.Jmenuju se Klára ale kamarádi my říkají Kája a nebo Lara.Je mi v listopadu 16 a už 7 let mám kapelu.Založila jsem ji já,prvně jsem byla sama potom jsem přibrala svý dvojče Báru a pak další dvě kámošky.A toto složení trvá 7 let.Mezitím jsem stihla sehnat prachy na aparatůru,sponzora,zkušebnu a teď i koncert v Německu.Texty píšu já a píšu je v němčině,pár jich mám i česky.Vše je domluvené i s rodičema Lucky a Kláry.My s dvojčetem jsme bez rodičů takže No problem.Žijem s babičkou ale máme oddělenou domáctnost takže v podstatě žijem samy.Teď to říct jen holkám.
,,No ahoj holky tak co zkusíme nazkoušet novou písničku??Mám melodii i text jmenuje se Sen.TAk co??Jo a mám pro vás překvápko takže jestli to budete flákat tak vám nic neřeknu."Musím říct že jsem na holky někdy fakt dost tvrdá ale bez pořádný dřiny to nikam nedotáhnem,vše musí být 100% dokonalý a nazkoušený žádná chybička na tohle jsem pes.!!!!!,,No jo no ty despoto.",,BAcha ségra aby ti jedna nepřilítla,nezapomínej že jsem o 13 minut starší:-DTAk jdem na to Baru tady máš text přečti si ho já zatím holkám přehraju hudbu ale musí se dodělat....".........,,TAk co můžem???"Ptám se po hodině kdy jsme doladily hudbu a Bára se naučila text.,,TAk jedééééémmmm.,,No nezní to špatně ale Barčo ty zpívej procítěněji a tajemněji,jasny???",,Jo.",,A ty Laro přidej trochu bubny jo?Jinak bomba na to že to hrajem poprvý se zlepšujete!!",,TAky aby ne ty na nás denně řveš a ždímáš znás všechno..!"Nahodí Lara vyflusnutej výraz.,,Jo přesně!!",,Chcete to někam dotáhnout???Chcete,tak musíme být 100% dokonale dobrý.No a za odměnu vám řeknu překvápko...Za 5 dní máme mini koncert v Německu.Budem předskokani,to jeden den,no a další malej koncert v klubu.Co vy na to??",,Skvělí ale budem se s Larou muset zeptat rodičů.",,Nemusíte.",,Cože??",,Nemusíte,já to s nima už domluvila..",,Ty se nezapřeš oraganozátor jak prase,fakt co my by jsme bez tebe dělali nevim!!!",,No tak na co čekáte??Běž te balit pro dnešek končíme.Zítra vám řeknu co budem zpívat atd.TAk papík kočeny.",,Mír",,Mír"..TAk holky jsou už pryč teď se na mně vrhne ségra.,,Proč jsi mi něco neřekla??No jo překvápko:-D.",,Moc nekecej a bal si jo??",,JAsně šéfiku."
TAk jsme na letišti.
Pokráčko příště..........................

Eidechse....II.

22. července 2006 v 14:37 | Kája

Eidechse ll

Celej den jsme pak nemluvily o ničem jiným než Německu.Se ségrou jsme valily domů říct tu novinku mamka z toho byla taky nadšená,prý se aspoň naučíme německy a pak bysme tam mohli jezdit na dovču:-D.,,No super!!´´´,,Jojo a co si vezmem sebou ségra???´´,,No newím jak ty Babu ale já si beru kytaru s sebou.!´´,,No to je my jasný.Kdyby ti učitel nezakázal kytaru s sebou brát do školy tak ju taháš do teď!!!´´,,Nech si toho ségra jo???A laskavě my řekni jestli sis konečně přečetla ty moje texty...´´,,Jo četla dneska to nazkoušíme.měli bysme konečně si udělat to cd.´´,,Pracuju na tom.´´,,Vždyť víš že jsem to slíbila k našemu výročí!!!Slíbenou zkušebnu mám tak už jen to cd.Dneska ho budete mít na stole,jasňačka??´´,,Jasňačka.´´,,Kolik je hodin???´´,,No za chvilku tu budou....´´Cccccccrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr,,holky´´.Začnem se smát až nás bolej břicha....Jdu otevřít pořád ještě jsem vychlámaná.,,Co je??´´,,Ale nic Jájo:-D´´,,TAk co jdem zkoušet??´´,,Jasněěěěěěěěěěěě!!!!!´´řvem všechny sborově a zdrháme do zkušebny.Babu začíná zpívat tu moji novou písničku ČAS nebo taky ZEIT.Já už mám hotovou melodii tak to holkám ukazujem moc se jim to líbí.Mně osobně se líbí Traum nebo taky jinak Sen.....Zkoušíme zase do 19:00h.Zase kecáme.TAk já se odklidím do pokoje a dělám to cd.Za půl hoďky už to mají holky na stole.Mně to nedalo a dala jsem to přehrát..No zní to dobře.Holky my chválí mí kytarový sólo.No dneska byl mimořádnej den.....Holky u nás spí task se odeber do postelí.........Jakmile lehnu hned jsem tuhá.Zdá se mi sen o tom jak jsme s holkama potkaly Tokio Hotel,byla to hromadná srážka....Každá jsme si srazily svýho idola...:-D.ZASE TEN ŠMEJD ZVONÍCÍ!!!!!jÁ HO JEDNOU ROZMLÁTÍM NA KAŠI!!!!!!!!!Vstanu pěkně nakrknutá pak si ale vzpomenu že za pár dní budu v tuto dobu v Německu a hned my je líp.
Téééda ten tejden uběh.Naše partička už stojí na nádru.Strašně se těšíme.Nacpem se do kupé.Já nasazuju sluchátka a pouštím si Schwarz a u toho drnkám na kytaru.Takže to vypadá tak že holky slyší jen mou kytaru ale mají to bez textu Schwarz...:-DNo maj smůlu....Skončila písnička.TAk navrhnu aby jsme si zaskoušeli.Všechny souhlasily.Bohužel Jája je bez bubnů.Peťa nezklamala a vzala sebou baskytaru.TAk začínám..Vlastně odhrajeme naše neu CD.Dvě holky před kupé nás poslouchaly a na závěr nám zatleskaly.To nám všem dost zalichotilo.Po úmorné ceste jsme ale konečně dorazily do cíle.Dole v hotelu nám učitel řekla instrukce.,,Večerka v 0:00h´´.Supééér.,,Jinak máte volnej program.Přijdete se každej den ukazovat.Bude se taky hlásit kdo jde ven a kdo je v hotelu.V 18:00h sem do jídelny dorazíte na večeři a nahlásí se my ti co půjdou ven.Ti co půjdou na diskotéky se vrátí ve 2:00h a příjdou se my nahlásit.To je zatím vše nějaký dotaz???Žádný tak tedy rozchod´´.Naše partička měla měla super pokoj byly vlastně dva ale propojený dveřma.Já byla se ségrou a Peťa s Jájou.Až jsme si vybalily tak jsme šli ven.
Pokračování píště....

Eidechse I.

22. července 2006 v 14:35 | Kája

Eidechse l

Ho-to-voooo:-DMoje zkušebna je hotová!!!!Postavit 4 stěny je v celku lehký ale zabere to hafo moc času......Jsem to děla po škole.Trochu mi pomáhal i Vati :-D.No důležitý ale je,že mám zkušebnu pro svou kapelu:-DTeď začínám malovat.Kdyby bylo po mým bylo by to celý černý...Ale holky by z toho asi depkařily.Tak je to zelený,oranžový,červený,bílí jako moje nechtíky:-D:-D:-DAž zítra dojdou holky tak na taháme aparatůru.Ale dneska končím,jdu si lehnout.
CRRRRRRRRRRRrrrrrrrrrrrrrr.Už jsou tady já ještě spala....:-(No než se vyhrabu z postele ségra otevírá.Konečně jsem z ní vylezla a už slyším:,,Nazdar druhý dvojče!´´,,Zdar Peťo.´´To už vidím šourat se Jáju.Proč to dvojče????No s Bárou jsme dvojčata a já jsem o deset minut starší:-DA s holkama tvoříme skupinu Eidechse.,,Tak co pro nás máš??´´ptá se Jája.,,Jen to že půjdete nazpět pro svý nářadí zkušebnu mám hotovou:-D´´.,,Fakt?????Tak poď Jájo jdem pro ty tvý bicí a mou baskytaru.´´Celej dem taháme dráty a aparatůru.Konečně je to hotovo tak si za odměnu dáváme pivo.Naši nejsou doma tak je to v poho.Už je deset hodin????No nic jdu spát a snít o Tomovi.......
Už zase stávat?????To ne!!!A ještě blbá škola.No nic jdu se malovat.Linky.řasenka.lesk,na make-up kašlu.Už zvoní holky berem se ségrou brašny a mažem do školy.Všechny chodíme do stejný třídy.Tak si plánujem odpoledne jak budem zkoušet.CRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR .Zvoní a se zvoněním jde náš třídní.,,Posaďte se.Mám pro vás jednu příjemnou zprávu příští týden jedeme na 14 dní do Německa.kdo chce jet ať se přihlásí´´.NAše partička se přihlásila jako první.Mluvily jsme o tom dlouho že bysme tam jeli.Zdokonalit němčinu a tak.,,Budeme bydlet v městečku Magdeburg.´´Povídá učitel dál...
Pokračování příště

motorky

11. července 2006 v 14:34 | Alex
Moc jich není ale pokusím se jich na jít víc:-))

Možnosti odstranění tetování

11. července 2006 v 13:27 Kérky
1.metoda Excision
-lze použít při odstranování tetováni malých rozměrů.Skalpelem se tetováž vyřízne a rána se zašije.Při obrázku větších rozměrů je nutné vzniklou ránu nahradit kůži z jiné části na těle nebo se obrázek vyřezává po částech.
2.metoda Dermabrasion
-metoda aplikace rozbrušování kůže a následně je místo s tetováží broušeno rotujícímabrazivním nástrojem
3.metoda Salabrasion
-místo s tetováží se buď zmrazí nebo se na kůži nanese voda se stolní solí.K odstranění se používárotujíci abrazivní nástroj nebo jednoduše se tetováž dře dřevěným hranolem s gázou
4.metoda Laserem
-způsobspočívá v tom,že laser produkuje krátké inpulsi intenzivního světla,které procházejí vrchní vrstvou kůže.jsou částěčně pohlcovány tetovacím pigmentem a dochází k jeho roztříštění na malé kousky,Které jsou imunitním systémem následně odstraněny.Počet ošetření závisí na hloubce zatetování(od3.-15.sezení).Cena odstranění je cca 1500-1800 za sezení.Barevná tetováž je obrovský problém.Některé barvy nejdou odstranit vůbec.Problém je se žlutou a zelenou.Nejlépe se odstranují černá a modrá.Při této metodě laserem nedocház ke krvácení,efektně odstraní tetování s malou mkožností jizvení,je ale poměrně drahá a bolestivá.
5.metoda COVER-UP(překrytí)
-při této metodě nedochází k uplnému odstranění tetovaní,ale je nahrazeno-překryto jiným.Někdy je nutné použít větší vzor a tmavší barvu.