Srpen 2006

Opiáty

31. srpna 2006 v 14:56 | Alex |  Drogy
Drogy s tlumivým účinkem,pocházejí ze surového opia získaného z nezralých makovic opiového máku.Patří sem především heroin v nejrůznějších podobách,ale i ,,tradíční" český pouliční,,braun"(směs derivátů kodeinu)
Opium
Popis:Opiody jsou látky,které mají tlumivý účinek na centrální nervový systém,především mozek.Mák olejový se pěstuje u nás a v řadě zemí Evropy a pouze vymlácené makovice se někdy zpracovávají ve farmaceutickém průmyslu.Rozhodující využití tohoto typu je tedy v domáctnosti,potrvinářském a olejářském průmyslu.Mák opioví má ve stěnách makovice silně rozvětvenou síť mléčnic.Jejich nařezáváním a nálsdná´ým sběrem zaschlého latexu se zídkává opium.Mezi nejvýznamnější pěstitelské oblasti tohoto typu máku patří země Zlatého trojuhelníku(barma,Thajsko,Laos),ale i Zlatého půlměsíce(Írán,Afghánistán,Pákistán).
Stručně:Při požití dochází k útlumu celého centrálního nervového systému.Nejvýznamnější je útlum dechového centra,který může být příčinou smrti.Silný je také protibolestivý účinek,pro který se opiát používá v lékařství v léčbě pooperační a nádorové bolesti.Typické je rovněž podráždění centra pro zvracení-uživatel zvrací,vetšinou bez nevolnosti.Centrálním účinkem je také miosa-stažení zornice do velikosti špendlíkové hlavičky.Vazba v určitých oblastech mozku vyvolává euforii,která pak motivuje k dalšímu užití.Opiáty ovlivňují i tělesné funkce,tlumí aktivitu hladkého svalstva-tím vyvolávají zácpy,retenci moči,poruchu transportu vajíčka vejcovodem a nálsedně i sterilitu uživatele opiodů.
Heroin
-hnědý heroin(,,brown suar")se před nitrožilním užíváním musí ještě upravit přidáním kyseliny,lépe se ale kouří a žhavý.
-bílí heroin(,,white powder") se podobá mouce,dá se po rozpuštění přímo vstřikovat do tělního obehu,kouřit se ale nedá
Lidově:heroin, herák, diacetylmorfin, Horse, Smack, H, junk, happydust, scag, dia,orphine, Poison, Cash
Popis:V součastnostu představuje jdnu z nejnebezpečnějších drog.Závislosti na pouličním heroinu je obecně povážována za nekritizovější a společnsky nejškodlivější závislost:zdravotní,sociální i závicloctní rizika jsou u ní velmi vysoká.Než se ze zemí,kde je produkován,dostane ke svému uživateli,získává heroin řadu přísad,které do něj vmívhávájí jednotlivý obchodníci,aby tak zvýšili objem látky,a tzedy i svůj zisk.používá se cyankáli,jedlá soda,cukr,paracetamol,kofein,ale také prací prášek anebo(například v Praze a Ostravě) seškrabaná omítka.
Stručně:Funguje podobně jako morfin,stačí sale pětkrát až desetkrát menší dávka.Při podání má náhlý nárazový účinek(kick,flash).Při nedostatku drogy se projevují abstinenční příznaky(absťák): bolesti svalů a kloubů,průjem,svalové křeče,pocení,zimnice,neklid,nespavost,...(trvají nejvýše 4 dny,odezní do 2 týdnů).Droga sama již nemá příjemné ˇučinky,ale je nutné k dosažení původního normálního stvavu.Život se začíná měnit v drogový stereotyp,Vše se začíná točit kolem drogy(sehnat peníze,dobře nakoupit),ostatní je druhořadé.Člověk má problémy ve škole,v práci (záhy zpravidla odchází),zcela opouští původní zájmy a záliby,rozprodává hodnotnější věci,krade,popř. získává peníze prostitucí nebo výrobou či distribucí drog.

Komopné drogy

28. srpna 2006 v 14:00 | Alex |  Drogy
Komopné drogy-řadíme sem drogy vyrobené z konopí,tj. tzv. marihuanu.hašiš a hašišový olej.
KONOPÍ(Cannabis sativa,Cannabis indica)
Lidově: Maria Johanna,marijánka,maruška,tráva,zelí,grass,weed,ganja,joint,skunk
Popis:Komopí poskytuje halucinogení a tišící prostředky,včetně marihuany,hašiš,a hašišový olej(hash oil).Ú činná látka THC(delta-9-trerhydrocannabinol=tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H dobenzo[b,d]pyran-1-ol=C21H30O2)
Stručně:marihuana bývá směs listů,květů a stonků rostlin.Hašiš je vlastní pryskyřice konopí.Spíše než do halucinogenů se tyto drogy řadí mezi psychodysleptika.Látky,které mění především hvalitu psychické činnosti.Po aplikaci se projevují poruchy vnímání,emocí,myšlení,sucho v ústech,pocit hladu atd.
HAŠIŠ
Lidově:haš,černý afghán,čokoláda
Popis:Hašiš je konopná pryskyřice,obvykle obsahující malý obsah květenství a drobných nečistot.Barvu má tmavě zelenou,spíše přecházející do tmavě hnědé(dle nečistoty(.Někdy se barevně liší podle původu,v českých zemích nejš´častěji světle hnědý z Maroka,tmavě hnědý z Afghánistánu atd.
Stručně:konopné drogy jsou užívány především kouřením.V menším měítku se objevuje také perorální užití,obvykle jako součást pokrmů či nápojů nejrůznějšího druhu.Určité omeení z hlediska úpravy představuje rozpustnost účiných látek především v oleji a tuscích a naopak velmi malá rozpustnost ve vodě.

Základní dělení drog

28. srpna 2006 v 13:16 | Alex |  Drogy
Drogy se dají v zásadě rozdělit na 4 základní skupiny.Tyto skupiny látek se mezi sebou liší vzhledem,účinky,průběhem závislosti,ale i mírou rizika pro uživatele.K těmto nelegálně vyráběným látkám je možno dále přičlenit skupinu pátou-léky s účinky ovliňující psychiku,tedy jinak řečeno legální drogy.
I.skupina............................Konopné drogy
II.skupina..........................Opiáty
III.skupina........................Stimulační látky
IV.skupina.........................Halucinogeny
V.skupina...........................Psychotropní léky
Ke každé z výše uvedených skupin drog řadíme řadu různých zástupců.V tomto materiálu uvádíme ty nejtypučtější a nejčastěji se vysj´kytující drogy v České republice.Drogy jsou zachyceny v podobě,ve které jsou prodávány na ulicích,v klubech či jiných místech.Právě v éto podobě se pak naleznou u jednotlivých konzumentů.

Co si počít,když zjistíme,že naše dítě bere drogy.

28. srpna 2006 v 13:01 | Alex |  Drogy
Může se to statá každému z nás.Podle posledních statistik má s drogami(byť převážně s tzv. lehkými) nějakou zkušenost každý třetí člověk ve věku osmnácti let.Drogová zkušenost je závažný fakt,ale nemusí ještě nutně znamenat víc než další,tentokrát vysoce rizikový životní experiment.Pokud celá věc s experimentem neskončí,vzniká DROGOVÝ PROBLÉM.Ať tak,nebo tak, zásah je vždy na místě.Cílem by ale mělo být vylepšení daného stavu,ne zhoršení již tak neveselé situace.Právě zde se velmi často rozcházejí přání rodiču s reálnými možnostmi.Co si tedy počít??
1.Nepanikařit.
Je třeba si uvědomit,že braní drog,na které jsme právě přišli-nevzniklo včera nebo předevčírem.Dle praktických zkušeností lze říci,že doba neodhaleného drogového experimentování je delší,než rodiče předpokládají.Rok i více trvá často doba,kdy dítě bere drogy a rodina nic netuší.Objevení této skutečnosti je zřídka projevem narušené kontroly chování dítěte,a tedy důsledkem něčeho závažnějšího než experimentu.Původní dokonalá maskovací opatření jsou dítětem zanedbávána.Důsledkem je pak třeba nález injekční stříkačky a jehli v kapse-coř by se ještě před půl rokem nestalo.Takže-zachovat klid.je nutné si uvědomit,že situaci nelze vyřešit za den,za týden,ale vysoce pravdépodobně ani ne za měsic.Budou nutná dlouhotrvající opatření.Je možno(je nutné)vše předem promyslet a připravit.
2.Sehnat si všechny dostupné informace
mám na mysli odbornou literaturu,zkušenosti okolí-ale hlavné konatktovat zařízení,které drogovým problémem profesionálně pracuje.konzultace je většinou možná i telefonicky a anonymně.Nelze čekat jasnozřivost či jednoduchá řešení,lze ale očekávat praktickou skušenost.ta je pak skutečně profesionální instituce zdrojem návrhů možných postupů.
3.Být důsledný.
Pokud se rozhodnete k nějkému postupu,ať již na základě vlastního rozhodnutí,či na základě konzultace,buďte důslední.Rozmyslete se předem,budete-li schopni navrhované postupy dodržet.Nemá smysl si zde nic nalhávat.

jak odhalit braní drog

27. srpna 2006 v 23:31 | Alex |  Drogy
To že dítě bere drogy.nemusí být,alespon zpočátku,vůbec nápadné.Přesto existují signály,které napovídají,že neco nemusí být v pořádku.Důvody potíží mohou být i jiné.Nemusí jít zrovna o drogy.Přesto je dobré o těchto věcech vědět.Zde jsou některé z příznaků,lterých bychom si měli všímat.
1.Problémy ve škole.
Nemusí se objevit hned z počátku,dá se ale říci,že braní drog k potížím ve škole dříve nebo později nutně vede.Objevují se absence,zhoršuje se prospěch. v této fázi to ještě nevypadá,že by v pozadní potíží byly drogy.Je nutno sledovat i další příznaky a celý obraz dávat trpělive dohromady.paradoxně právě snaha o udržení dobrého prospěchu či o složení náročných zkouošek bývá důvodem k prvnímu drogovému experimentu.
2.Ztráta původních zájmů
jedná se hlavně o původní časově i fyzicky náročné koníčky,jako je sport,nejrůznější aktivní umělecká činnost a podobně.Setkáváme se najendou s rezolutním odmítáním dříve milované zábavy.kritika je vedena z pozice ,,nemá to cenu" atd.
3.Změna přátel a party
nejde ani tak o vzhled a způsob vyjadřování jako spíše o způsob trávení volného času.Pravidelné a velmi časté návštěvování discoték a hudebních klubů,které se stává vlastně jedinou zábavou,výrazně zvyšuje roziko drogových experimentů.Oraganizované skupiny či skupiny mládeže svázané silnou vnitřní ideologií riziko drogových problému snižují.Je zde nabízen alternativní systém hodnot,často drogy přímo odmítající,Je třeba ale udržet míru,protože stejně jako drogy jsou do extrémů strukturovaná společenství-sekty.
4.Změna chování
Nápadné by měli být ničím neodůvodněnx stavy neobvyklé veselosti či aktivyty.Na pováženou je náhle vzniklá nespavost spojená s různým,často nesmyslným kutěním a podobnou čiností.Stejně tak jsou nápadné stavy skleslosti,únavy a opakující se depresivní rozklady.Nelze ovšem vyloučit,že podobné chování může prostě být projevem onemocnění.
5.Slabost,spaní přes den.
Celkově klesající výkonnost,zhoršená koncentrace a hlavně náhle vzniklé spaní přes den jsou možnými příznaky braní drog.nápadné jsou tyto příznaky zejména v kombinaci s celkouvou změnou životního stylu,která nastala v poslední době.
6.ztráta chuti k jídlu,hubnutí
Jeden z velmi nápadných příznaků braní tzv.stimulačních drog(u nás hlavně pervitin neboli ,,piko").Tyto látky mají jako jeden z vedlejších učinků právě potlačení chuti k jídlu-hubnutí je zde přirozeným důsledkem.Pozor!To,že tyto příznaky nejsouo přítomny,nemusí ještě znamenat ješě znamenat,že o drogy nejde.Hubnutí je totiž charakeristické,alespoň z počátku,POUZE pro pervitin.Opiáty či halucinogení drogy se takto projevovat nemusí
7.Kožní defekty.
další z mozaiky příznaků,které mohou složit dohromady obraz braní pervitinu resp. již vznikající drogov závislosti.Jedná se o stopy po škrábnutí a jiných sebepškozrních,zeména na obličeji a hřebetech rukou.
8.Mizení peněz.
Zpočátku přehlížené mizení malých finančních částek,rodinné finanční ,,podvůdky" s epostupně mění ve stále zoufalejší snahu dítěte sehnat dostatek peněz na drogy anásledují jiř odhalené krádeže peněz či jiných cenných věcí,Předchází často prodej všeho cenného,co bylo ve vlastnictvý dítěte,včetně milovaného oblečení.Příznak charakteristický pro prohlubující se závislost na heroinu.
9.nález stříkaček,jehel a drog
Zde je již situace jasná.Přessto se poměrně často stává,že rodiče v této situaci uvěří vysvětlení že ,,nářadí" je někoho cizího,jen v uschově a podobně.Toto vysvětlení je sice možné,ale vysoce nepravděpodobné.
10.Stopy po injekčním vpichu na končetinách.
Zde není již o čem diskutovat.

Rady pro rodiče

27. srpna 2006 v 22:41 | Alex |  Drogy
jak předejít drogovým problémům
Nelze získat stoprocentí jistotu,že se s drogami v rodině nesetkáme.Stejně tak se mohou objevit mezi dětmi ve škole,v místech trávení volného času(zvlástě rizikových)a po dobně.Drogy a problémy s nimi spojené jsou-bohužel-jendou ze součástí dnešního života,a tento fakt nelze jakýmkoliv zásahem změnit.není nutné ale propadat panice.To,že se drogy vyskytují v našem okolí,ještě neznamená,že zasáhnou zrovna NÁS.Drogy nejsou nic tajemného,nemají nad námi žádnou moc-dokud sami nechcete.Existuje řada opatření,kterými lze účině riziko drogových potíží omezit.zde jsou některá z nich.
1.Mluvte s dětmi o drogách.
Vysvětlete jim,o co jde,drogy nejsou žádným tajemství.Názorný příklad je vždy alkohol a jeho učinky-ten je v mnoha případech nedaleko.Mluvte o drogách stejně jako o dalších nepříjemnostem v životě,které tu jsou a je jim možno se vyhnout.Mluvte vždy způsob přiměřeným věku.nebojte se ,,návodnosti" drogové problematiky.
2.nepodceňujte své děti.
Ví často o drogách víc,než myslíte.nesnažte se poučovat,právě v oblasti drogové problematiky ze sebe můžete snadno udlat hlupáka.naslouchejte pozorně a všímejte si detailů
3.Pomozte svému dítěti nalézt a udržet sebedůvěru.
právě nedostatek v sebehodnocení,pocity nedosatečnosti a ,,komplexy" mohou přiblížit vaše dítě k drogám.nebojte se vyjádřit své pozitvní hodnocení-v odvůvodněných případech.Nebojte se pochválit.
4.pomozte svému díteti vytvořit si pevný hodnotový systém.
Schopnost rozlišit mezo dobrým a špatným významě ovlivnuje rozhodování.K pozitivním i negativním hodnotám by mělo dítě dojít samo.Rodiče by měli vést a ukazovat směr-ne mentorovat.
5.Buďte pozitivním příkladem
lehko řečeno-těžko provedeno.Přesto se ale pokuste.Alkohol je také droga(I když legální) a vztah k němu je v rodině významným ukazatelelm.Zde se velmi dobře demonstrují rozdíli mezo vhodným a nevhodným,mezi kontrolou a její ztrátou.
6.Pomozte dítěti zvládat negativní tlaky ze strany vrstevníků.
podporujte jho individualitu.vysvětlujte mu,že nemusí být stejný jako ostatní.Být jedinečný a jiný je to,co se hodnotí.
7.Podporujte všechny pozitivní aktivity svého dítěte.
Způsob trávení volného času je jedním z významných faktorů ovlivňujících možný vznik drogových problémů.nejen podporujte-ale aktivně vyhledávejte zájmy a vlohy vašeho dítěte.investovat čas i peníze jsou vkladem,který se vyplatí.
8.nebojte se přiznat si nevědomost.
Drogy jsou téma,která se týka celé společnosti.mnozí se k této problematice vyjadřují(dokonce o ni rozhodují),aniž si dají práci získat informace o tealitě.Zprávy z masmédií jsou často vědomě či nevědomě zkreslené.Orientuje se na instituce,které s drogovoo problematikou skutečně pracují,mají zkučenosti a důveru klientů-ať již postižených,či jejich rodičů.Nebojte se ptát.Profesionální instituce jsou zde právě proto,aby vám odpovídaly.