Září 2006

Halucinogeny

1. září 2006 v 16:45 | Alex |  Drogy
Halucinogenní drogy-přírodní i syntetické látky,převažujícím účinkem je zde široké ovlivnění psychiky(změny nálad,halucinace).
Lysohlávka český,Lysohlávka kopinatá(Psilocybe semilanceata,Psilocybe bohemica)
Lidově: lysina, mushrooms, shrooms, houby,houbičky
Popis:Lysohlávky obsahují přírodní halucinogen psilocybin,který dokáže měnit vnímání a myšlení-při určitých dispozicích k psychiatrické diagnoze může užívání lysohlávek spustit duševní onemocnění,např. schozofrenii.Plodnice se užívají perorálně,jedí se přímo čerstvé nebo sušené.Mají poměrně nepříjemnou chuť,proto se užívají různé způsoby,jak tuto chuť zakrýt,Nevyzpytatelnoá je navíc koncentrace psilocybinu v jednotlivých plodnicích,a tak může snadno dojít k předávkování,V takovém případě je nutné vyhledat co nejrychleji lékařskou pomoc.
Stručně:Psylocybin v lidskénm organysmu vyvolává euforii,sluchové a zrakové halucinace,poruchy vnímání prostoru a času.Mohou se však dostavit i stavy úzkosti,paniského strachu či deprese.V někteých se objevilo dokonce i sebepoškožující a sebevraždné jednání.I zmíněná euforie přináší riziko-a to získání pocitu,že jedinec umím létat.Jeho experiment s lysohlávkou tak může skončit tragicky.Vsoké dávky lysohlávek mohou způsobit vážná a nevratná poškození jater nebo ledvin(u muchomůrek je díky přítomnosti dalších toxických látek riziko mnohonásobně vyšší)
LSD-25
Lidově:acid,kyselina,papír,vitamín A,trip
Popis:LSD se ve součastnosti užívá téměř výhradně formou ,,tripů",což jsou malé papírky o rozměrech zhruba 5x5 milimetrů napuštěné jeho roztokem.Dávka LSD na jednom tripu je 30 až 100 mikrogramů(gama).Další formy distribuce LSD,užívané zejména v šedesátých letech, jsou tablety,želatin,roztok a krystal(tzv. mikrodot nebo ,,mikráč").Nástup bývá doprovázen pocity mírného chvění,neschopností ovládat pohyby,někdy pocity závratě či nevolnosti.Jen velmi výjměčně dochází k váraznější nevolnosti až pocitům zvracení.
Stručně:vyšší dávky látky mohou navodit intezivní halucinatorní stac bez možnosti ovlivění vůlí,což osoby se silnou potřebou kontroly a sebekontroly mohou vnímat velmi nehativně,tak vzniká nijak řídký tzv. bad trip.Vysoké dávky mohou způsobit výraznější poruchy myšlení,zvýšenou vztahovačnost až paranoidu,doprpvázenou poruchami paměti,úsudku a pozornosti.Halucinogenní látky co do účinku patří k nejméně předpověditelným drogám.Doposud nebyl u LSD popsán případ předávkováním s následkem smrti.

Stimulační Drogy

1. září 2006 v 15:23 | Alex |  Drogy
Ruznorodá skupina drog s převažujícím stimulačním(povzbuzujícím)účinkem.Patří sem především kokain,amphetamin(speed),různé deriváty amphetaminu(z nich je u nás nejrozšířenější tzv.pervitin,perník,perník atd.),extáze aj.
Kokain
Lidově: kokain,sníh,kokos,cukr,cocaine,coke,blow,snow,crack
Popis:Keře koky(Erythroxylon coca) pocházejí z jihoamerických And.Domorodi Indiáni znají psychoaktivní účinky jeho listů již nejméně 4 000 let.Listy rostlin stále hojně žvýkají.Kokain se vyrábí máčením listů koky v benzinu.Tím vzniká hydrochlorid,který je kyselý,a proto se může vdechovat,ale nedá se kouřit-kyselina by vám zničila plíce.Je také rozpustný ve vodě,čehož se využívá přo nitrožilní aplikace.Nejčastějším způsobem užívání kokainu je inhalace (šňupání),někdy se ale užívá injekčně v roztocích nebo se vtírá do sliznic(především do pohlavních orgánů jako afrodiziakum).Kokain byl od samého počátku považován za drogu ,,vyšších vrstev" a extravagantních umělců,od počátku minulého století rovněž za drogu prostitutek.
Stručně:Účinky se dostaví ua několik vteřin a trvají pouze 30-40 minut.Kokain celkově povzbuzuje nervový systém a zvýšení sebevědomý,pokles chuti k jídlu,kolísání nálad.Působí jako afrodiziakum.Po aplikaci a odeznění příjemné reakce může trvat těžká kocovina a často přicházejí ailné deprese a vyčerpání,což narkomani řeší dallší dávkou.Při prvním požití kokainu se neobjevují prožitky,ale naopak pocity srdeční slabosti,třes rukou,rozšíření zornic,bledost a mrazení.Teprve opakované používání kokainu vede k vyvolání stavu euforie,Viditelné příznaky jsou rozšířené zornice,výtok z nosu(při šňupání),chraplavý hlas,bledost,hubnutí.
Extáze(MDMA)
Lidově:E, éčko, extoška, XTC, Ex, X, kolčo, koláč, Eden, Adam, Eva, Love, Emphaty, Harmony
Popis:Semisyntetická droga,která se vyskytuje nejčastěji v podobě malé tabletky s vyraženým symbolem(např. holubice, hvězdy, slunička apod.,v poslední době se často vyskytují tabletky s vyraženými značkami různých firem, např. Motorola,Mitsubishi aj.).Další podobou extáze mohou být vyjmečně gelové kapsle různých barev,jemný bílý prášek nebo roztok.jedna dávka MDMA v tabletě se pohybuje mezi 80 a 160 mg.Uživí se výlučně orálně a působí cca po třiceti minutách.Při vyšších dávkách se zvyšuje stimulační charakter drogy.Při užití v páru nastupují pocity empatie,lásky,zvyšuje se komunikativnost a potřeba dotýkat se druhého.MDMA nefunguje jako afrodiziakum.
Stručně:Mezi nejvážnější komplikace užití MDMA patří hympertemie.Přehřátí organismu se může vyskytnout zvláště při užití na celonočních párty.Pravděbodobnost vzrůstá při nadměrném tělesné aktivitě,vyšší teplotě okolí, vyšší dávce nebo opakovaném užití v průběhu párty a nedostatečné kuzumaci tekutin s minerály.Důležitým preventivním faktorem je mimo jiné průběžný příjem tekutin a iontů a také odpočinek a pobyt v chladnějším prostředí.MDMA je ovšem schopna vyvolat hypertermii i sama,bez okolních ,,podporujících"podmínek.
Dob
Popis:Chemicky jde o 4-bromo-2,5-di-methoxyamphetamin,tedy látku ze skupiny stimulačních drog,zařazovanou meri tzv. taneční drogy,V poslední době se objevují zprávy o jejím výskytu na černém trhu.Vysokým rizikem je její záměna s tzv. extází,protože účiná dávka Dob je nesrovnatelně nižší.Právě proto může dojít k nesprávnému odhadu velikosti dávky a snadnému předávkování se smrtelným rizikem.Takový případ byl popsán v Praze počátkem roku 2004.