Únor 2007

Pervitin

7. února 2007 v 22:21 | kája |  Drogy
Jinak perník,speed,peří,péčko,piko,.....atd.
Pervitin bývá často uváděn jako "tradiční" česká droga.V sousedních státech se pro něj dokonce místo tradičních názvů "meth" a "pervitin" používá "čeko (tschecho)".TAto droga však není českým vynálezem.Skoro každý ví že byla syntetizována již v roce 1888,a to v Japonsku(Jsou chytří lidi co??).V japonsku byl perník používán za 2.světové války pro sebevražedné piloty kamikadze jako doping při jejich posledním letu.V první polovině třicátých let se peří dostalo do evropy a již v roce 1947 nacistické Německo tuto látku vydávalo před seskokem svým diverzním parašutistům.
Při předávkováni může dojít k selhání srdce a úmrtí.Jednorázová vysoká dávka může vyvolat toxickou psychozu.A další.
Příznaky??:Rozstřelené oči,roztěkanost,velká upovídanost,neustále olizování rtů,jste strašně moc milý,rychlí....
Pocit?:Máte pocit že máte každého rád.Obzvlášť lidi ze svého blízkého okolí.Je wám prostě fajn.Cítíte se fit.Nemáte potřebu jíst.i když se najdou vyjímky co si dají pěří a žerou jak placení!Ale to jsou opravdu vyjimky!!!
Ale abych to shrnula.Peří je úplný opak marihuany.U grassu jste ospalí,máte zarudlé oči,jste zpomalený,je vám všechno jedno,všechno je O.K. U peří jste rychlí,hafo milý,obětawý,dokážete se "ovládat" nejste mimo,mysLí wám to skvěle.Ale peří je pěkný svinstvo.Marihuana z vás udělá šneky ale není to takovej sajrajt.Navíc peří je uměle vytvořeno může tam být přimícháno cokoliv nikdy nemáte jistotu že máte čistý peří!!Kdežto u grassu je to jiný,je to přírodní sušená látka takže vás jako tak nemůže nikdo ošulit.Teda pokud jako jste marihuanu nikdy neviděly tak je možný že koupíte dokonce sušenou obyčejnou trávu....Jj udivuje mně že se takový volové najdou ale je to pravda:-(:-DTAkže od peří pracky a dál a když už to zkusíte doufám že budete rozumný a nespadnete do toho.......;-D

Alkohol

6. února 2007 v 17:20 | Alex |  Drogy
Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách(ESPAD)ukazuje,že užívání alkoholu je běžnou součástí žívotního stylu šestnáctiletých a studenti v České republice jsou na pomyslném žebříčku konzumace alkoholu na předních místech v Evropě.
Svoji roli zde hraje celospolečenská tolerance k užívání alkoholu a podceňování rizik,která jsou s jeho užíváním spojená,stejně jako šíroká dostupnost alkoholu,a to i mezi mládeží do 18 let.
Jakoukoli zkušenost a pitím alkoholu se přiznávají nejčastějí studentí v těch zamích,kde je zároven celoživotní zkušenost užití alkoholu.V ČR patří k nepravidelným konzumentů alkoholu 46% studentů(54% chlapců a 40% dívek).
V pravidelné konzumaci alkoholu se ČR umístila na třetím místě za Dánskem a Rakouskem.
Od roku 1999 došlo k významnému nárůstu pravidelné konzumace alkoholu mezi 16letými,a to jak v ČR,tak s vyjímkou Polska a Slovinska ve všech zemích střední a východní Evropy.
V posledních 30 dnech pilo alkohol v České republice 77% dotázaných studentů.
Častou konzumaci alkoholu(přibližně každý třetí den a častěji)přiznalo celkem 13% studentů(17% chlapců a 10% dívek).
Častá konzumace alkoholu je nejvyšší v Holandsku,Rakousku,Belgii,na Maltě,ve Velké Británii a Irsku.
Vývoj od roku 1995 naznačuje ve většině evropských zemí rostoucí častou konzumaci alkoholu mezi mládeží.
Častá konzumace alkoholu u dívek má rostoucí trend a dívky se chlapcům v časté konzumaci alkoholu přibližují.
Pivo je nejčastějí konzumovaným alkoholem v Holandsku,Rumunsku,na Islandu,v Turecku a Dánsku.
Víno převažuje ve Slovinsku,Chorvatsku,Maďarsku a na Slovensku.Víno převažují v Řecku,na Faerských ostrovech,v Grónsku a Portugalsku.
Alespoň jednou v životě bylo opilých 78% českých studentů (obdobně také v Dánsku.Litvě,Estonsku,Ukrajině,Rakousku a Velké Británii).
Pamatuj,že....
Alkohol je sice legální,ale to nemění na tom,že je to droga jako každá jiná.
Ze sta konzmentů alkoholu se pět dostává do závislosti.
Konzumace alkoholu v těhotenství může způsobit FAS(fetální alkoholový syndrom-nevratné poškození plodu).
Čím dříve s alkoholem začneš,tím dříve se můžeš dostat do problémů.
Právě alkohol bývá tzv.startovací drogou,která vede k pervitinu a heroinu.

2.Trendy v užívání návykových látek mezi mládeží v Evropě

6. února 2007 v 15:56 | Alex |  Drogy
Situací v užívání alkoholu a jiných návykových látek v evropských zemích se zabývají studie ESPAD (Evrposký projrkt školního průzkumu užívání alkoholu a jiných drog),jejíž prvé mezinárodní kolo proběhlo v roce 1995,druhé v roce 1999 a třetí v roce 2003.Cílem této studie je porovnání situace v jednotlivých evropských zemích a anlýza trendů.Dle této studie v České republice proběhl průzkum na vyrbaných středních školách,odpovídalo téměř 15 000 osob.
Nelegální drogy
Evropská studie prokázala v této oblasti tzv. diferencovaný trend vývoje v oblasti rekreačního a problémového užívání drog-mezi českými šestnáctiletými studenty rostou zkušenosti s užíváním marihuany a extáze,zkušenosti s užíváním pervitinu a heroinu mají však trend klesájicí.
Obdobně zaznamenaly nárůst zkušeností s marihuanou a hašišem další země střední a východní Evropy.Lze tedy říci,že situace v České republice a její vývojem v ostatních evropských státech.
Užívání nelegálních drog má ve většině evropských zemí rostoucí trend.
V žádné z evropských zemí nebyly sledovány rozdíly mezo chlapi a dívkami.Ve všech sledovaných zemích mají studenti nejčastější zkušenost s užítím Marihuany nebo hašiše.
Pamatuj si.....
Marihuana je podle načich zákonů stejně ilegální droga jako pervitin nebo heroin.
Marihuana může vyvolávat závislost.
V posledních letech se zvyšeje obsah THC v marihuaně,což může vést k nežadoucím a nepříjemných účinků.Marihuana ti může poškodit zdraví,ale také se s ní snadno můžeš dostat do problémů se zákonem.Vozit s sebou marihuanu přes hranice může skončit velkým průšvihem.
Marihuana je droga se všemi riziky,které s drogami souvisí.
Marihuana tě nemusí dostat do závislosti,ale může tě připravit o školu nebo o další kariéru.
Marihuana není droga nez rizik a není méně škodlivá než alkohol či tabák.
Druhou nejčastější užitou nelegální drogou je po marihuaně extáze.Užívání amfetaminů(také český pervitin)mezi šestnactitými má ve většině evropských zemí klesající charakter.Významný pokles je možné sledovat ve Velké Británii,Irsku,Holandsku,Norsku,České republice,Polsku a Lotyšsku.Nárůst naopak zaznamenaly Slovensko,Maďarsko,Litva,Island,Itálie a Bulharsko.
Klesající vzestupný s LSD(,,tipy") nebo jiným halucinogeny lze zaznamenly v ČR,Litvě,Portugalsku a Italii.Naopak pokles zkušenosti s LSD zaznamenaly Irsko,Velká Británie,Polsko,Lotyšsko a Rusko-v ostatních zemích nedošlo ke změnám.
Rozsah úživání kokainu je dlouhodobě mezi šestnáctiletými nízký.Mezi jednotlívými statý existují rozdíly nejen v rozsahu užívání těkavých látek(toulen atd.),ale mezi roky 1999 a 2003 byl zaznamenán také odlišný vývoj v jejich užívání.Vyrázný nárůst byl sledován v Grónsku,kde celoživotní zkušenost mělo v roce 2003 celkem 22% dotázaných,ale také na Faerských ostrovech,na Kypru,veFinsku a v Portugalsku.
Pokles zaznaenaly Velká Británie.Irsko a Litva,v ostatních státech je situace od roku 1999 stabilní.
Česká republika se s 9% celoživotní zkušenostní užítí těkavých látek(rozpouštědel)pohybuje kolem evropského průměru.
Pamatuj,že........
Čichání toulenu je největším rizikem pro zdraví i život.
Není nebezpečnější droga než toulen.
Číchání toulenu může snadno způsobit smrtelné předávkování.
Číchání toulenu težce poškozuje mozek.

1.Historie a současnost drogové situace v ČR

6. února 2007 v 15:13 | Alex |  Drogy
klasickou tzv.drogovou scénu,tedy případy pokoutného získávání,výroby,ditribuce a užívání nelegálních navykových látek,můžeme mapovat v tehdejším Československu někdy od počátku sedmdesátých let minulého století.Právě tehdy se objevily první pokusy o vloupání do lékáren za učelem získání oamných prostředků,a tyto případy byly stále častější.Bylo zřejmé,že i v tehdejším politickém systému vzrůstá poptávka po drogách.Komunistické Československo se ocitlo ve zvláštní situaci.Na jedné straně vzrůstala pootávka mezi mládeží-na straně druhé zde nebyl zájem o pašování a distribuci ze strany mezinárodních drogových gangů.Důvod byl jediný-nezájem o tehdejší nekonvertibilní československou měnu.Komunistický režim se dlouho snažil předstírat,že drogové problémy u nás neexistují,a to proto,že jejich důvodem je nespokojenost a rozklad mládeže z kapitalistické ciziny.Vznikal specifický obraz české drogové scény,který se zachoval po dlouhá léta.Objevily se první případy ,,domácké"výroby drog,a to ze zdrojů získaných nejrůznejším pokoutným zbůsobem.Byly zde již zmíněné ,,vloupačky" do lékáren,prekurzory pro výrobu drog byly získávány ,,pašováním" z farmaceutyckývh továren či volně dostupných léků.To vše sloužilo k výrobě dvou základních omamných látek-stimulační drogy pervitinu a opiátu braunu.Pervitin,tvrdá stimulační droga,se stal pro českou drogovou scénou charakterujízícím prvkem a pozdějí se objevily i pokusy o jeho nelegální export do ciziny.Tato drogová scéna měla ještě další poměrně specifické rysy.Neexistoval téměř drogový trh v pravém slova smyslu,tedy drogy se prakticky neprodávali-ale mezi uživateli bylo zvykem odnést si část ,,varu" za přinesené zdroje potřebné k výrobě té či oné látky.Drogová scéna se tak dlouhá léta omezovala na poměrně uzavřená společenství výrobců a dodavatelů,většinou také zároveň uživatelů drog.Tradičně bylo velmi rozšířené užívání drog nitrožilnímy aplikacemi.
Toto vše se radikálním způsobem změnilo v roce 1989 v souvislosti se změnou politického systému.Ve světě se ojevil zájem o československou měnu a důsledkem byla změna legálního,ale také ilegálního ,,černého"trhu.Na drogové scéně se objevily dosud nevídané drogy-především pašovaný heroin.Drogový trh se rychle profesionalizoval,prodej drog převzaly zahraniční organizované gangy se svým místnímy kontakty,začala narůstat typická drogový kriminalita.Počátky devadesátých let lze charakterizovat právě touto zásadní změnou situace.Na druhé straně se ale objevily i změny pozitivní.Rychle vznikaly první nestátní organizace schopné reagovat na potřeby drogově závislých.Postupy ,,harm reduction",tedy snižování rozik a poškození vyplývající z užívání drog,se staly součástí vládní strategie protidrogových postupů.rogramy pro výměny stříkaček a jehel,nízkoprahová centra,protidrogoví koordinátoři a pozdějí i substitční metadonové programy-to vše pomáhalo nově vzniklou situaci zlepšovat.Česká republika se stala součástí otevřené Evropy a kromě pozitiv se zde logicky objevila i negativa.Objevily se první případy infekce hepatitidoou C,ale i infekce HIV.Rychle vznikla a stabilizovala se tzv.taneční scéna,přinášející s sebou nejen drogy,ale i nebezpečný mýtus tzv.,,rekreačního užívání".Rozšířilo se a rozšiřuje pěstování konopí.Vzrůstá tolerance ke kouření marihuany.V posledních několika letech je drogová situace v České republice v zásadě podobná osatním ecropským zemím.Na jedné straně se nezvyšuje a spíše klesá počet nejrizikovějších,nitrožilních,uživatelů trvrdých drog-hlavně ipátů-a na straně druhé vzrůstá počet uživatelů marihuany a tzv.tanečních drog.Na rozdíl od ostatní Evropy naše situace velmi dobrá-doposud-v počtu uživatelů drog infikovaných virem HIV.Vzrůstá ale počet infekcí hepatitidou C.Takže jak na tom vlastně jsme?Nemá smysl naříkat,ale není ani obzvláštní důvod k radosti či sebeuspokojení.
Podrobnější zhodnocení naší,ale i evropské situace poskytnou nálsedující články,které sem vám dám.